Accéder au contenu principal

Bwa Kayiman: Pou kisa yo te sakrifye yon kochon? Tesk Dr Jerry Gilles

Bwa Kayiman: Pou kisa yo te sakrifye yon kochon?

Sa gen apeprè 10,000 ane depi moun ap fè elvaj kochon, mete yo lan pak sou kontwòl moun. Pami tout bèt, apre chen, kochon se dezyèm bèt moun arive donte. Kochon viv pre moun paske yo pa kontrarye n, yo pa manje lan manje n. Yo gen manje pa yo ki pa fè pati de rejim nou. Met sou sa, yo itil nou paske yo ede kenbe katye lakay nou pwòp. Kochon gen don pou yo vale fatra e pou yo fè l tounen yon liv vyan pa jou. Ni lan Lachin, ni ann Ewòp, 2 zòn kote kochon soti, moun te konn lage kochon lan katye lakay yo pou kochon yo te ka manje dechè pou fè pwòpte lan zòn nan. Alèkile, lan katye tankou Site Solèy ann Ayiti, se kochon ki pwòpte zòn sa yo. Souvan lan katye malere, se kochon mawon ki tout sèvis sanitasyon moun genyen. Yo manje fatra ak dechè zòn nan epi yo konvèti l an vyann pwòp.


Kochon Azi-Ewòp la se yon bèt ki mitipliye anpil. Pami tout gwo bèt moun gade, nanpwen youn ki fè plis pitit pase kochon. Se pou avantaj anpil pitit yo fè a, kifè moun te pran yo ann Ewòp pou yo vin peple yo bò isit. Ayiti se premye kote lan Amerik la ki resevwa yon lo kochon. Ekip Kristòf Kolon an debake apeprè yon douzèn kochon ann Ayiti an 1493. Rive kochon yo rive Ayiti, yo pran mitipliye. Kèlke jwenn mwayen sove epi yo pran raje pou yo epi yo vin pote non kochon mawon. Yolan Jil te gen 79 an lè li di n lan laj piti, zanmi l te konn al fè lachas kochon mawon lan bwa Pestèl.


Si tèlman te vin gen anpil kochon ann Ayiti, kolon yo te pran enpe, epi yo epapiye yo ni lan rès Karayib la, ni lan Etazini. Kòm kochon miltipliye anpil, kolon yo te lage kochon sou tout ti zile abandone lan Atlantik la dekwa pou lè yo manke manje abò batiman ki t ap fè vayevyen lan Atlantik la, moun te ka fè pwovizyon vyan zou zile sa yo. Kifè la a, kochon sot ann Azi ak ann Ewòp, yo rantre Ayiti pou y al epapiye toupatou lan Amerik la. Kochon mawon o Zetazini vin pote non feral pigs. Afòs te vin gen anpil kochon o Zetazini, vyann kochon vin tounen manje Ameriken manje toulejou, sitou lè maten. Se pou sa, Ameriken renmen manje kwann (bacon) ak sosis pou dejene. Kòm te vin gen kochon agogo o Zetazini, vyann kochon vin bon mache. Sa te pèmèt malere Ameriken manje sa anpil. Se tou lòt jou la a, vyann bèf vin ranplase vyann kochon kòm manje Ameriken pi pito. Sa rive paske konpani ki vann vyann bèf fè anpil reklam pou vyann yo a.


Moun toupatou sou latè rekonèt kochon kòm bèt ki miltipliye anpil. Se poutèt sa moun asosye kochon ak espri ki gen rapò ak fètilite. Pa egzanp, ann Ejip, moun te konn sakrifye kochon pou yon espri yo rele Asis. Pou moun Ejip, Asis se espri ki patwon repwodiksyon e se sou enfliyans pòtre ansyen espri Asis la, kretyen fè orezon pou Vyèj Mari. Se mèmman, parèyman pou Èzili Dantò ki renmen griyo. Non Dantò a, se mo Yewe Dawomen ki vle di manman peyi a. Kòm yon manman, Èzili Dantò fètil e poutèt sa sèvitè kwè vyan kochon byen ale avè l. Se kochon nou ofri l kòm sakrifis. Sa pa ret la, Ayisyen sèvi poul lan Manje Lwa pou Dantò tou. Nou fè sa paske poul fè anpil pitit epi e yo konn byen pran swen pitit yo tou. Dèske ni kochon, ni poul fè pitit anpil, moun toupatou vin depann sou 2 bèt sa yo kòm manje asire pou toulejou. Se pou sa dejene Ameriken gen ze, kwann, sosis.


Kòm kochon te itil pou fè pwòte lan ansyen vil Ewòp yo, e kòm vyan li gen bon gou, Ewopeyen te fanatik bèt sa a. Sen Fransis Bekonn te si tèlman travay ak kochon, non misye vin tounen non Ameriken bay kwann, bekonn (bacon) . An plis de sa, Sen Antwàn, yon ansyen Pòtigè, te konn sèvi ak grès kochon pou l trete maladi po. Poutèt sa, souvan moun desinen orezon Sen Antwàn ak kochon tout alantou misye.


Sa posib sèvitè lan Bwa Kayiman te sakrifye yon kochon paske se bèt sa a yo te jwenn pi fasil ann Ayiti. Anpil bèt sa yo te mawon lan bwa, yo pat gen mèt. Met sou sa, moun pa fè reyinyon san manje pa sèvi. Sa posib tou, se yon kochon yo te vle sakrifye paske kochon konn sa k rele akouche e se yon nouvo lòd moral asanble a te dèyè akouche. Kwak pa gen dokiman pou sa, anpil moun di se pou Èzili Dantò, yon Lwa ki reprezante manman peyi a, se pou li dans lan te fèt. Afè peyi gen manman an se kwayans plizyè nasyon. Se pou sa o Zetazini, gen yon eta ki rele Tè Mari (Maryland). Se te fason pa Ameriken pou yo di se Vyèj Mari ki manman zòn nan.


Alèkile, sèten Kretyen ak sèten Mizilman, konsidere kochon kòm yon vyann sal. Konsepsyon sa a se bagay ki sòti lan manke konprann biyoloji. Se pa paske kochon manje fatra ki ta fè vyann yo mwen gou, mwen bon pou lasante. Remake fri tankou mango grandi lan labou, e souvan yo ba yo angrè ki fèt ak dechè dekwa pou yo ka byen grandi. Men sa pa vle di mango sa yo mwen gou, mwen bon pou wou. Lan tan lontan, anpil ekriven Labib te manke konprann biyoloji, epi yo ekri lan Levitikis poutèt kochon pa bwè vomi yo, pèp Izrayèl pa dwe manje sa. Kwak se sa ki ekri lan Levitikis, men se pa sa ekip ki tradui liv Levitikis an Kreyòl la ekri. Yo fè koken lan tradiksyon an. Yo mete pase tèks la di. Pase pou yo di pèp Izrayèl, yo pito ekri moun ki sèvi Bondye pa dwe manje kochon. Yon erè konsa se yon fèt espre pou fè Ayisyen ki manje kochon pase pou moun ki pa sèvi Bondye. Vrè verite a, se an jeneral Ayisyen, tankou yon pil lòt moun, pa eritye Izrayèl. Nou se Eritye Ginen, yon lòt zòn sou latè.


Move tradiksyon lan Labib se bagay grav paske sa trayi konfyans moun ki mete kwayans yo lan tèks la kòmkwa se ta pawòl Bondye. Chans pou nou, ni moun ki fè elvaj bèt, ni malere k ap angrese kochon pou vann, yo sanse pi byen konprann sitiyasyon an. Kochon gen plas pa yo sou latè e nou beni ak yon bèt ki retire fatra e ki konvèti dechè moun an yon liv vyan pwòp pa jou.


Kòm sa gen lontan depi moun ap viv ansanm ak kochon lakay yo, nanpwen okenn ansyen move maladi viris ki pou ta kache lan kochon san moun pa ta deja soufri maladi sa yo. Kifè, viris kochon genyen sanse pa danjere pou moun. Se pou sa lè doktè bezwen ranplase valv lan kè moun ki soufri maladi kè, se ak valv kochon yo sèvi pou ranplase valv moun. Savan ki etidye sa, konnen byen, anpil pyès kochon bon pou moun. Se pou sa se ak ensilin kochon doktè te konn sèvi pou trete moun ki soufri sik. An jeneral, vyann kochon pa vyann danjere, okontrè, nanpwen okenn pati lan kò bèt ki pi itil nou pase diferan pati lan kò kochon. Rayisab sèten kretyen gen pou kèlke Ansyen Ayisyen ki te sakrifye yon kochon lan Sèvis Bwa Kayiman se bagay ki soti lan manke konprann enpòtans bèt sa a pou limanite, e sa soti tou lan manke konprann enpòtans sakrifis lan relijyon, san konte manke konprann jan bèt sa a reprezante fètilite ak akouchman. Ansyen yo te sakrifye yon kochon kòm yon jès senbolik relijye ki montre volonte yo pou yo te akouche yon peyi sou nouvo regleman moral.


Bookmanlit

P.O. Box 290464

Davie, Florida 33329-0464


E-mail: info@bookmanlit.com

literature for the bicentennial generation

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.