Accéder au contenu principal

Kiyès moun Zenmi te ye nan kominote Pestèl la?

Kiyès moun Zenmi te ye nan kominote Pestèl la?

Gen moun menmsi yo gen anpil tan depi zo fin blanch anba tè men nou pa ka bliye yo. Yo ale se vre men nou kontinye sonje dantan yo. Konesans yo oubyen zèv yo kite tras yo. Mwen pat konnen Zenmi,  men sa li te konn nan kominote Pestèl fè yo toujou site non manmzèl. Zenmi pa te konn li nan liv savan ni nan silabè menm jan ak yon banm moun konsa Pestèl bay. Li pat yon moun ki te gen kòb oubyen ki te pitit gwo zouzoun. Rezon ki fè non Zenmi rete toujou nan bouch anpil moun se paske se li ki te akouche manman anpil nan sila ki vin jounen jodi a doktè, avoka, agwonòm, pwofesè lekòl elatriye.

Konesans sa Zenmi te genyen an ede anpil fanm fè pitit yo. Genyen ki te ka mouri oubyen Timoun yo fè te ka mouri si sa madanm sa ki te la pou pote yo sekou. Bagay m ap di nou la se lane kote akouchman lopital pat alamòd preske ditou. Pa bliye Pestèl te pral gen dispansè apati 1950. Tout lè sant lan t ap fonksyone anpil fanm nan tout kategori te prefere fè Zenmi konfyans. Se yon kesyon de kilti anvan tou. 

D apre sa yo eksplike Zenmi te konn fè senp pou ka délivre Timoun ki kole nan pasaj. Se yon kokenchenn konesans ki sòti nan sa eritye nou yo te kite pou nou. Konesans te chita sou fèy nan bwa ak kominikasyon sila te genyen ak lespri gran paran li yo. Kiyès Zenmi te ye menm?

D apre pitit fiy li Lis rakonte nou, Zenmi te pitit Jeune Louidor Louis ak Anestie Bijoux. Papa te sòti Bèna epi manman li Dezè. Vrè non Zenmi se Zemina Louis. Sanble li ta fèt sou prezidan Davilmar Théodore. Se depi li leve li jwenn kèk moun nan fanmi li ki te konn pratike metye akouche fanm ansent. Se te yon moun ki te konn sèvi bon jan lwa Ginen. Li pat konn fè travay sa sèlman, li konn rale moun tou, benyen moun ki mouri. Li te Zonbi kafe, sètadi li te konn al achte nan mamit pou li vin peze nan balans. Li se manman kat pitit, twa fiy epi yon sèl gason.

Zenmi kite Bèna jenn timoun pou li vin rete Pestèl. Se kay madan Felix Joseph li leve. Li te rete Toumatoun. 

Apre Zenmi fin mouri nan lane 1991, se pitit fiy li Mona ki te pran metye a. Epi tou te gen Lòsa ki te konn  fè menm travay sa nan kominote a. Anvan Zenmi, enfòmasyon mwen genyen ta fè se yon Sèten Madan Jan ki te rete Lilèt ki te konn akouche fanm ansent yo. 

Nan moman Zenmi t ap fè travay sa, li pat vrèman touche gwo lajan. Epi travay pat gen Pri paske potko gen doktè ak enfimyè ki te vrèman okipe de akouche fanm ansent. Se yon gwo sèvis li t ap bay kominote a. 

Zenmi ale men non li rete gras ak konesans sa li genyen. Moun yo pa bouke sonje dantan Zrnmi. Ou menm nan sosyete, konnen se sèvis ou te bay gen menm enpòtans lan. Bat pou itil kominote ou pou non ou ka rete pou yon bout tan pou lè ou kite sa pou yo va sonje dantan ou. 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.