Accéder au contenu principal

Lèt tou louvri pou konsèy minisipal komin Pestèl lan pou nou mande yo fè limyè sou zak koripsyon ki rive nan meri a

 Pestèl, 29 Dawou 2020


Lèt tou louvri pou konsèy minisipal komin Pestèl lanMesye dàm manm Meri Pestèl la,

Nan non popilasyon an nou koube nou pou nou salye nou e nou pwofite  okazyon sa pou nou swete nou bon travay.

Nan menm lide nou swete nou bon travay lan, konsa tou n’ap tou atire atansyon nou sou yon gwo dosye kap fè pale anpil nan lari Pestèl ak sou tout rezo sosyal yo ;  se nan kontèks sa ki fè nou ekri nou lèt tou louvri sa pou nou ka pataje avèk nou tout rimè ka sikile tribò babò.

Depi kèk semenn, nou aprann  ansyen administrasyon la ta enplike nan gwo zak koripsyon ak malvèzasyon ; kòm kwa ta gen gwo kòb ki disparèt e pyès moun nan ansyen administrasyon an pa an mezi pou bay kisa yo fè ak kòb sa yo.

Youn nan pi gwo akizasyon yo pote kont ansyen administrasyon an se lajan ki te la pou fè 2 pwojè ( betonaj wout sòti dèyè pou monte lopital la ak konstriksyon rès pati plas rezistans anba bodmè an) ta sanble disparèt ; pou jouk kounye an pa gen youn nan mesye dàm sa yo ki ka bay eksplikasyon sou de (2) kòb sa yo.

Dezyèm pi gwo akizasyon an se lajan ki te la pou peye  sèt (7) mwa anplwaye yo te dwe ki ta sanse detounen .

Depi apre arestasyon majistra Evil Lavilette anplwaye yo ki nan meri an te toujou gen anpil difikilte pou yo jwenn kòb yo. Lè yo konte kantite mwa yo dwe yo, yo evalye yo a trèz (13) mwa.

Poutan dènye pewòl yo peye yo se senk (5)  mwa sa vle di ,yo peye yo sòti mwa fevriye pou rive mwa jen . Men nan mwa me an lè moun vwari yo te kanpe travay poutèt yo pat touche, yo kreye yon pewòl an likid ki fè kwè se yon kòb yo prete yo ; kidonk administrasyon an tou konte l pou yon mwa, se sak vin bay sis (6 ) mwa nan trèz (13) mwa yo te dwe ki vin fè rete sèt (7 ) mwa pou yo.

Lè nou konsidere enfòmasyon k’ap sikile ki fè konprann  se kat (4 ) mwa yo rete pou yo peye anplwaye yo, nou menm nap mande kisa yo fè ak twa (3)  mwa sa ? Poukisa yo poko janm peye rès kat (4)  mwa yo di yo dwe moun yo? Epi nou bezwen konnen ki mwa sa yo yo dwe moun yo ?

Nan men m demach koripsyon ansyen administrasyon an, gen kèk moun ki te anplwaye nan meri an san yo pat janm konn sa se lè nouvo administrasyon an voye lèt revokasyon ba yo nan mete lòd nan dezòd, se lè sa yo te konnen ke yo te anplwaye meri an.

Pratik sa yo pa nouvo anndan meri Pestèl lè nou sonje nan fen administrasyon Drouinel Alcegaire a, te gen 3 mwa salè anplwaye yo pat resevwa. Kesyon n ap poze, kiyès ki sèvo tout koripsyon sa yo k ap pase anndan meri a ?

Nou menm pitit Pestèl nou sezi e nou estomake lè nou aprann tout eskandal koripsyon sa yo anndan meri Pestèl. Malgre tout tole eskandal sa fè nan komin lan, nouvo administrasyon poko janm pote yon eksplikasyon pou kominote a.  Nou ankyè anpil e n ap mande tèt nou eske pratik kase fèy kouvri sa ap toujou kontinye sou renn nouvo administrasyon sa. Poukisa pa gen yon odit ki vin mennen anndan meri a ? Lè sa popilasyon ap tou konnen kiyès ki chef vye zak sa yo ak li kantite moun ki enplike nan pratik detounen lajan task popilasyon an.

Abraham di se twòp ase, nou sèmante sèt
fwa swazant di sèt fwa fòk limyè fèt sou eskandal lajan ki fèt nan meri a. Nan sans sa n'ap egzije

1) Ann atadan yo vin mennen odit la, mete sou kote tout moun 
ki ta gen men yo tranpe nan zak sa yo ;

2) fè yon odit prese prese ;

3) Si odit la revele gen koripsyon pou nou remèt dosye bay lajistis oubyen ULCC pou swivi;

Pou nou fini, n ap di nouvo administrasyon an nou plase anpil konfyans nan li pandan nou rete atache ak revandikasyon nou.

Sila yo ki siyen lèt tou louvri sa

1) JANVIER Jeff

2) BERNARD Joseph François

3) JOURDAIN Jean Ronel

4) THOMAS Harry

5) DORCELY Dedz Livinton

6) DORCELY Sainfiney

7) LOUIS Rony

8) LOUIS Raymond

9) BENOIT Lucson

10) LOUIS Jean René

11) BIEN AIME Clotaire

12)  GILLES Pierre Albert

13) GILLES Stevens

14) SAINT GERMAIN James

15) BERNARD Emmanuel

16) CANGAS Alvance

17) GILLES DOUZABLE Martine

18) ALCEGAIRE Marc Ronel

19) LINDOR Vilner

20) BENOIT Nerette

21) ALCEGAIRE Mones

22) JOURDAIN Jude

23) MAURICE Ronald

24) LOUIS St Victor

25) LOUIS Jolner

26) 

 

Commentaires

  1. C mod politik sa a yo toujou ap fet nan pestel c toujou menm moun yo epi menm ekip la.

    RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.