Accéder au contenu principal

Sijesyon pou Setyèm jou Bwa Kayiman, tesk Dr Jerry Gilles

 20 Dawou, 1791-2020

Sijesyon pou Setyèm jou Bwa Kayiman

Bwè yon bouyon samdi pou montre ou apresye yon kuizinyè ki te fasilite libère nou 

An 1791, 20 dawou te yon samdi. Lan sizyèm jou apre rankont Bwa Kayiman 14 dawou a, kolon yo arete Franswa, kòmandan bitasyon Chapoten an, epi annaprè, y al pou arete Kuizinyè bitasyon Degriye a.

Se lan entèwoje Franswa, kolon yo arive jwenn bon jan detay sou reyinyon 14 dawou a. Franswa di se 200 moun ki te rasanble. Se te 2 reprezantan 100 bitasyon Laplèn-di-Nò ki te reyini sou Bitasyon Mezi a pou fè dènye desizyon sou plan Revolisyon an. Se lan dènye reyinyon sa a asanble a fikse dat pou Revolisyon an kòmanse.

Anba maltretman, Franswa di reyinyon 14 dawou a se te youn pami plizyè reyinyon yo te fè chak semèn pou planifye Revolisyon an. Apre konfesyon Franswa a, yon lòt gwoup al eseye arete Kuizinyè Bitasyon Degriye a. Kuizinyè a jwenn mwayen sove pou l al avèti Pòl, kòmandè bitasyon Blen an. Lè Boukmann aprann sa, li vin wè si l pa pran devan pou l kòmanse Revolisyon an imedyatman, kolon yo ap arive avòte mouvman an afòs y ap arete lidè yo e menm li menm yo ka disparèt.

Arestasyon sou arestasyon fè Boukmann deside Revolisyon an pa ka tann Mèkredi swa 24-25 dawou a, jan yo te prevwa sa. Apre Boukmann resevwa nouvèl arestasyon yo, yon jou pa pase, epi li kòmanse Revolisyon an lan nuit 22 dawou a.

Arestasyon sou arestasyon te fè lidè yo mal pou yokominike afòs yo te sou siveyans. Kifè, se sèlman detwa kòmandan ki vin okouran chanjman dat la e se sèlman detwa ki patisipe lan nuit 22-23 dawou a. Se lan panik, lan kenbe tèt, sou menas arestason, Revolisyonè yo vin ap aji.

Pou jan 20 dawou a te cho, pou jan sa te grav, annou bwè yon bouyon samdi, chaje viv, pou n sonje yon Kuizinyè ki sove pou asire plan Bwa Kayiman yo ba nou lavi.

Otè: Dr Jerry Gilles 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.