Accéder au contenu principal

KISA PÒS VIS-PREZIDAN ETAZINI AN YE?

 KISA PÒS VIS-PREZIDAN ETAZINI AN YE?Pou premye fwa nan listwa peyi Etazini, yon fanm, Kamala Harris, pral okipe fonksyon vis prezidan peyi sa. MEN KISA FONKSYON SA YE MENM ?

Fonksyon vis prezidan an kreye menm moman ak tit prezidan an. Premye moun ki te vis prezidan Etazini se John Adams ki te okipe fonksyon sa sou prezidan Georges Washington.

Men konstitisyon amerikèn lan fè yon fason pou vis prezidan an pa fè lonbraj sou prezidan an. Selon konstitisyon an, vis prezidan an pa gen okenn fonksyon. Se prezidan an ki ka ba l kèk misyon pou li ranpli. John Adams ki te premye vis prezidan Etazini pa te presse konn vin nan kapital la. Dayè, nan kòmansman, se lakay yo, vis prezidan an te konn rete.

Sèlman, konstitisyon an fè vis prezidan an jwe wòl prezidan Sena ameriken an. Li pa nan patisipe nan seyans yo men nan ka egalite vòt, li kapab vote.

Depi 12e amandman konstitisyon peyi Etazini an 1804, eleksyon pou prezidan ak vis prezidan fèt a pa. Anvan sa, se moun ki te vini an 2e pozisyon nan eleksyon pou pòs prezidan an ki te konn jwe fonksyon sa. Konstitisyon amerikèn lan di chwa prezidan ak vis prezidan an fèt separeman men nan pratik yo fèt ansanm.

Kontrèman ak limitasyon 2 manda pou prezidan an nan 22e amandman an, pa gen limit nan kantite manda pou pòs vis prezidan ka pran. Pou w vis prezidan, fòk ou gen 35 lane, fòk ou t ap viv Etazini pandan omwen 14 lane, fòk ou reponn ak egzijans pou pòs prezidan an selon 20e amandman an

Nan istwa Etazini, se sèl kandida Adlai Steevenson ki pa te chwazi vis prezidan pou eleksyon 1956 yo. Konstitisyon an bay posiblite pou Sena a chwazi ki moun ki pou vis prezidan si okenn nan kandida pou pòs sa a pa rive jwenn kantite vòt gran elektè pou ki pou ba l dwa ak sa.

Richard Nixon se premye vis prezidan ki te jwe wòl egzekitiv aprè David Dwight Eisenhower te fè yon kriz kadyak an septanm 1955 epi tanzantan pral malad jiska 1961. Jimmy Carter se premye prezidan ki pral bay vis prezidan l, Walter Mondale yon biwo nan lèl wès nan mezon blanch epi ba li kèk responsabilite.

Nan istwa peyi a, gen 9 vis prezidan ki vin prezidan pandan yo te tou vis prezidan an:

✅John Tyler, aprè lanmò Harrison an 1841
✅Millard Fillmore, apyre lanmò Taylor an 1850
✅Chester Alan Arthur, aprè yo te asasinen James Abram Garfield an 1881
✅Theodore Roosevelt, aprè yo te asasinen William McKinley an 1901
✅Calvin Coolidge, aprè lanmò Warren Harding an 1923
✅Harry S. Truman, aprè lanmò Francklin Delano Roosevelt an 1945
✅Lyndon Johnson, aprè yo te asasinen John F. Kennedy an 1963
✅Gerald Ford, aprè demisyon Richard Nixon an 1974

Anvan 25e amandman an an 1967, pòs vis prezidan an te rete vakan pandan 16 fwa. 7 fwa ladan yo se moun ki te okipe pòs la ki mouri, yon fwa se te yon demisyon oubyen moun ki te okipe pòs la vin nome prezidan sa ki te rive pandan 8 fwa. Depi amandman sa, pòs vis prezidan an te rete vakan sèlman 2 fwa : aprè yon demisyon epi lòt la te vin prezidan. Menm amandman sa a fè prezidan an obligasyon pou l nome yon vis prezidan nan ka demisyon. Chwa vis prezidan an dwe konfime pa tou 2 chanm yo.

An 1973, Gerald Ford pral premye moun ki pral benefisye sa le Richard Nixon ta pral nome l pou l te ranplase Spiro Agnew ki te demisyone. Lè li vin prezidan aprè demisyon Nixon ki te enplike nan eskandal Water Gate la, li te nome Nelson Rockefeller vis prezidan.Fòk nou di Gerald Ford se sèl prezidan Etazini ki pa t ni eli vis prezidan, ni eli pou prezidan

John C. Breckinridge se pi jèn vis prezidan ki antre an fonksyon a laj de 36 lane aloske Alben W. Barkley, vis prezidan a 71 zan se pi vye vis prezidan peyi Etazini konnen

Vis prezidan yo gen pansyon pou jous yo mouri men kontrèman ak yon vis prezidan ki an fonksyon, yo pa benefisye proteksyon sèvis sekrè. Se sèlman pou 6 mwa aprè manda yo fini.

Tesk Jackson Estulet 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.