Accéder au contenu principal

Dr Jerry Gilles ap eksplike depi kilè l ap fè rechèch sou eritaj Ginen

Dr Jerry Gilles ap eksplike depi kilè l ap fè rechèch sou eritaj Ginen 

Dr Jerry Gilles, pwofesè, medsen, jinekològ Obtroksyen, otè plizyè liv ak atik, fondatè sit bookmanlit, se youn nan pi gwo espesyalis nan rechèch afrikèn espesyalman sou eritaj Ginen ak listwa D Ayiti.  Mond vodou a rekonèt misye kòm youn nan moun ki pote  vodou byen wo e k ap goumen pou sove eritaj sa ki chita sou yon banm prensip viv ansanm ak vizyon Dimond ki pa marande ak lòt valè loksidantal vle enpoze nou. Se nan kontesk nou t al chache repons sou  depi kilè Doktè ap fè rechèch sou eritaj Ginen. Ann swiv repons li ban nou.


 Onè lasosyte

Pami twa kesyon ou te poze m yo, m ap chita sou youn: Depi ki lè w ap fè rechèch sou Vodou?

Mwen leve jwenn Vodou kòm yon tradisyon bò manman, bò papa ki pase jenerasyon sou jenerasyon pou l vin tonbe lakay mwen depi m te ti katkat jis m a rive kanpe sou 2 pye ap reflechi sou Eritaj mwen. Lè m ap pale de Vodou, mwen wè Granmèt la, mwen wè Ginen yo.  Apre Dye, Ginen yo se yon kokenn chenn espresyon ki vle di apre enpòtans nou bay Bondye, nanpwen anyen ki pi enpòtan pou nou pase valè nou bay Zansèt yo. Depi m piti, manman m ak papa m montre m respekte granmoun, ata moun ki te fin vye granmoun tankou grann mwen sou bò manman, sou bò papa.  Nan laj kote mwen te ka reflechi, mwen vin wè nesesite pou  m kontinye menm respè a pou gran grann, pou gran gran grann tou. Chenn respè sa a remonte jis nan Ginen, kote pifò ansyen fanmi m yo soti. Mwen menm, mwen dwe yo respè. Pou sa, mwen fè sèvis yo.

Nòmal mwen kontre moun ki sèvi etranje e ki pa vle m fè sèvis moun pa m, sèvis Mò pa m: Sèvis Ginen an. Lè kon sa mwen reponn: Lè w gen menm fanmi avè m, w a konprann.  Dapre Kwayans Vodou, se Bondye menm ki mete m nan ras la. Se li ki ba m fanmi sa yo kenbe.  La a menm, mwen pa kwè li ta l soufle lan zòrèy etranje pou yo vin di m jan pou m sèvi. Moral, mwen deja moral deja. Sa fè m fonksyone sou prensip Nanchon Nago ki gen yon pwovèb ki di: Anvan ou pike yon zwazo, pike tèt ou pou wè jan sa fè mal.  Tout sa mete m alèz lan branch mwen kòm Eritye Lafrik Ginen. Kon sa, m ap Feraye lan lavi ak lestomak mwen bonbe ak fyète kiltirèl paske m konnen monn modèn nan se pwodui Eritye Ginen tou. Eritye Ginen gen gran kontribisyon lan tout disiplin lasyans. Kontribisyon sa yo ede amelyore lavi tout limanite. Se yon Eritye Ginen lan Etazini ki envante dekòtikè koton, san konte yon pil lòt egzanp toujou.

Rekonèt mwen rekonèt sa pèmèt mwen aprann yon pil verite lan Vodou pase sa m te leve jwenn. Nan fouye rasin, m aprann, ansyen non kòt lwès Afrik la se te Ginen tout bon. Se pou sa pou jis kounye, lasyans biyoloji sèvi ak non Ginen an nan non syantifik tout bèt, tout plant ki natif natal zòn sa a. Ayisyen te deja pran devan lè nou di: Nou se Nèg Lafik Ginen. Nou soti lwen. Nou pa moun isit. Tout leson sa yo se bagay mwen aprann nan Vodou. Kouman pou m ta bouche je m devan verite sa yo? 

Vodou pèmèt mwen apresye, nou pa moun ayè. Rasin nou fon. Sa difisil pou moun ki resevwa edikasyon lekòl sèlman, arive konnen okenn moun nwa ki te egziste anvan ane 1700 kon sa. Twò souvan moun asepte sa nan men lekòl, malgre popilasyon an ap rele di rasin nou fon. Gras a Vodou mwen konn ansyen Wa Dahomen tankou Agasou, menm jan lòt moun konn Wa David nan Izrayèl ak Wa Lwi XVI an Frans. Nou menm Eritye Lafrik Ginen, nou sonje pa n tou. Nou sonje Wegbadya lan Abomen. Nou pa bliye Obatala ak Odoudouwa, premye Wa Nago yo.  Nou pa bliye Wa Zinga, nan Wayom Kongo. Nou pa bliye Larèn Kongo nan Wayom Wangòl paske Eritaj nou rele Jamè Bliye. 

Nan Fouye rasin, m arive aprann premye enstriman matematik lemonn okouran se yon zouti nou jwenn lan zòn Kongo a ki rele Ishango. Enstriman sa a gen plis pase 35 000 ane.  Nan fouye rasin toujou, m aprann pi ansyen senbòl dekorativ moun fè se kolye vèvè e nou jwenn youn ki gen apeprè 70 000 ane. Mwen pa ka fin kontwole kontribisyon Ginen yo nan lavi n jodi a. Manje tankou yanm, bannann, doukounou, akra, akasan se manje ki janbe dlo avè n e ki kenbe non yo te genyen depi sou Laplas Ginen. 

Lè fouye rasin debouche sou Eritaj Zaka Mede, se pa 2 koze nou ta gen pou n di sou jan konesans travayè tè Ayisyen itil limanite.  Remake, pou limite domaj ekolojik, resamman save entènasyonal Nasyon Zini pibliye yon tèks pou ankouraje lemonn pwodui plis manje suivan prensip Ayisyen sèvi pou travay tè. 

Nou pwodui danre yon fason ki chita nan konesans agrikilti, remonte jis nan Ginen. Anba gwo pyebwa yo, nou plante legim ki rale azòt nan lè a. Sa sèvi kòm angrè ki pèmèt lòt plant pouse. Diferan plant nou gwoupe ansanm yo anpeche yon sèl kalite ensèk peple twòp. Sa limite domaj ensèk yo ka fè rekòt la. Teknik sa yo pèmèt nou travay tè san pwodui toksik pou ensèk paske menm pwodui sa yo entoksike anviwonman an.  Kon sa tou, sa pèmèt lè yon maladi tonbe sou yon plant, se pa tout rekòt la ki pèdi. 

Eritaj Ginen an anpil.  Mwen pa ka fin kontwole longè konesans ki soti Lafrik Ginen e ki kontinye itil limanite. Pandan n ap apresye Eritaj nou, fòk nou fè pwogrè nan lasyans pou n kite lavi miyò pou tyovi yo. Fòk nou kontinye pot plis konesans ak tolerans youn pou lòt nan lasosyete. Lasyans se domèn tout limanite.  Se yon branch nan tradisyon Ginen an tou. Se sa k fè ni eleman kiltirèl, ni lasyans enterese m anpil. Abobo!


Respè,

Dyeri Jil

Eritye Lafrik Ginen

Sou bò papa: Nèg dezyèm seksyon kominal Pestèl

Sou bò manman: Nèg Mongiyo sou Mòn Makaya

Commentaires

  1. Nap pèmet mwen salye koken'n chèn tèks ki montre mou kisa nou ye sou planèt tèa e ki orijin nou. M espere tout moun lan tout sektè ta jete ou koudey souli. yo pap pèdi tan yo, yap aprann ou bagay anplis menm se ou mo. Se ou travay syantifik. anpil rechech. Map bat bravo pou otè gwo travay sa. Aybobo pou Doktè, pwofesè lan medsin Jery Max GILLES

    RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.