Accéder au contenu principal

Jan Dani Laferyè manke konprann mo nèg la, dapre Dr Jerry Gilles

 Jan Dani Laferyè manke konprann mo nèg la:Dani Laferyè eseye prezante yon tèks pou montre fyète nan lefèt li se yon Eritye Ginen. Li ranmase sa pou l di tout sa ki nèg se yon tranch nan li menm menm e li prezante fyète nan akonplisman Tousen Louvèti ak Desalin ansanm ak fyète l nan lòt konbatan toujou. Regretan, pou l fè sa, li pase ranmase yon pil kliche. Se kliche sa yo ki gate  pawòl li sou koutim ak sou istwa Eritye Ginen li vle anbrase a. 

Dani Laferyè reprann koze kouran miskle Afriken nan pawòl Rene Depès pou l ajoute baton t ap fann do miskle moun ki t ap travay kòm esklav yo. Si se pou pwezi l ap ekri ebyen nanpwen danje. Li jis pa istorikman korèk. Nan pale de baton, misye gen rezon. Men do miskle a se fantezi ki ka sot lan fyète pou montre moun nou yo te byen kanpe nan mizè esklavaj la, men se pa vre.  Yo pa t miskle paske yo te mal manje. Pa egzanp, nan Etazini, nou jwenn rès zo rat Eritye Ginen te sètoblije manje afòs yo te mal nouri. Ann Ayiti sa te pi rèd. Chak moun ki t ap travay kòm esklav te gen yon alokasyon kleren pou trete depresyon e pou ba yo enèji malgre malnitrisyon ki te sitire maladi mègzo ak yon gwo to mòtalite. Gason pa t fasil kosto.

Ak fyète Dani Laferyè vle prezante a, misye pale de Afrik men petèt san remake sa, li prezante pawòl li nan je Rene Depès ki dekri Afrik kòm sous pou fòs kouraj travayè, san rekonèt fòs entelèk yo tou. Se di vrè, Dani Laferyè eseye lage konpliman sou Afrik ak mo sivilizasyon an, yon mo ki mal sitire moun konprann gen pèp ki manke sivilize. Men se pa sa ki gwo defo a. Se pale Dani Laferyè pale de mo nèg la san di anyen sou jan moun Kongo te konsevwa sa e se moun sa yo ki te an majorite ann Ayiti sou epòk Revolisyon an. Manke pran istwa Afriken an konsiderasyon nan rakonte istwa pitit yo ann Ayiti vin fè Dani Laferyè envante yon pil koze sou mo nèg la pou kouvri twou vid sa a. Dani Laferyè byen fèt di ann Ayiti mo nèg la vle di moun. Men misye mal esplike rezon an. Li annik deklare kareman se Revolisyonè Ayisyen an ki fè sa pandan se manti.

Sou Laplas Ginen, nan Wayom Kongo, Nwa vle di moun. Li vle di tout moun. Blan vle di mò. Li vle di tout mò. Ann Ayiti nan Fèt Gede, nou dekoupe figi nou an nwa e blan pou montre se yon fèt moun fè pou mò fanmi yo. Se yo se nou.  Kòm an laten ki pase pa franse pou enfliyanse kreyòl, nèg vle di nwa, sou woulib Eritaj Kongo, nèg vin vle di tout moun ann Ayiti, san sa pa gen anyen arevwa ak Revolisyon an.  Ann Ayiti nèg pran plas nwa epi li kenbe sans li te genyen depi nan Ginen.

Mwen kontan wè Dani Laferyè te ranmase senbòl Legba kòm anblèm li sèvi sou epe Akademi Fransè li a. Mwen regrèt li mal prezante Legba nan nouvo tèks li a. Li prezante l kòm yon dye ki ekri san majiskil paske Legba pa Granmèt la. Pou li Legba se yon ti dye paske se kon sa anpil moun ann Ewòp konn moke Espri lòt pèp. Annou klè: Ayisyen byen konn pale. Nou rele Dye, Dye. Nou rele Lwa Lwa. Legba pa ti dye. Legba se Gwo Lwa.  Dani Laferyè manke apresye pawòl Ayisyen ki di: Gen Bondye, Gen Lwa. Lwa se Lwa. Lwa pa ti dye.

Tout sa pa vle di mwen pa apresye jan Dani Laferyè vle montre fyète lan Eritaj Ginen, men mal konprann sou sijè a gate prezantasyon l la.

( M ap remèsye Maggy Desilier  ak Michel Anne Frederic DeGraff  ki fè m wè tout tèks misye a nèt. M ap deremesyè moun mwen te remesyè pou lefèt li te fè m remake Dani Laferyè te repete pawòl Rene Depès.  Kounye misye vin di m pa site  non nan vis move pwosè. San l pa ka di ki jan montre malkonprann yon moun sou orijin nèg kòm mo ki vle limanite ann Ayiti reprezante move vis, move pwosè).

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.