Accéder au contenu principal

Sou koze Endyen ak sou sitasyon Rene Depès Dani Laferyè pwopaje a: Dr Jerry Gilles

 Sou koze Endyen ak sou sitasyon Rene Depès Dani Laferyè pwopaje a:Regretan Dani Laferyè ranmase yon vye pawòl li di n Rene Depès te di. Men li pa prezante l kòm pawòl pou l kritike. Li prezante l kòm mwayen pou l avanse pwòp lide l. Dani Laferyè pale de sa k rive “après l’extermination des Indiens “  

Kwak gen yon jenosid ki fèt vre, men nou dwe onore lefèt Natif Amerik yo bouke mande moun pou pa rele yo daprè non asasen ba yo. Se yon sitiyasyon difisil nan ka Ayiti paske ekstèminasyon popilasyon an te fèt anvan moun te gen tan byen dokimante non yo. Pou kidnaping Kristòf Kolon fè sou Natif yo, pou vyòl Kristòf Kolon dokimante li fè abò batiman Santa Mariya a kote l te arive met men sou fi Natif li te distribiye bay ekip li a, san konte Natif li te pot fè moun kado ann Ewòp kòm esklav, kòm poupe jwèt. Jamè Dani Laferyè pa dwe ranmase non pèdi Kristòf Kolon bay moun yo. Pita, ata Espay te sètoblije anprizone Kristòf Kolon pou krim yo te akize li fè kont Natif yo. Avrèdi, se pa krim yo tout bon ki te deteste gouvènman Espay la, men se twòp kòb Kristòf te vin ap fè sou zile a epi gouvènman Espay nan te vle pi byen kontwole lajan an. Yo lage l nan prizon epi yo voye Ovando ranplase l. 

Dani Laferyè ranmase non Kristòf te mal bay moun yo paske l te konprann li te rive pi lwen pase Amerik la. Se pa egzakteman pèdi, paske li te ann espwa jwenn nouvo tè, men li te konprann li te rive pi lwen. Li te konprann li te rive ann End. Se kon sa li pran non Endou yo epi li lonje l bay Natif Amerik la kòm Endyen. An jeneral, Natif Amerik la rejte non sa a.  Dani Laferyè pa ka vag sa nan epòk nou la a, pou l tounen dekri moun yo nan je Kristòf Kolon pou l rele yo Endyen.

Se apre kout Endyen an, Dani Laferyè ranmase pawòl Rene Depès pou l di: 

« on se tourna vers le fleuve musculaire de l’Afrique pour assurer la relève du désespoir »" Pawòl Rene Depès, daprè Dani Laferyè

Pou Dani Laferyè ranmase pawòl la li entwodui ak fraz : “après l’extermination des Indiens “ misye vin pale n de jan baton te konn tonbe sou kò Afriken byen miskle. Kifè Dani Laferyè pa kritike lide Rene Depès. Li sèvi avè l kòm pon pou l lonje pwòp lide l ba n. 

Pawòl Rene Depès la pa t ap vo kritik si koze  kon sa pa t gen enpak negativ sou lavi n ak sou lavi Ansyen yo lan epòk pa yo. Men Dani Laferyè pa reskonsab lide  Rene Depès eksprime a. Tankou anpil lòt moun, misye jis viktim yon pil  ide rasis ki kontinye sikile lakay e ki te sikile depi anvan epòk Rene Depès pou jistifye esklavaj. 

Esklavajis nan Amerik la te kouri bri tout ras gen don pa yo.  “Blan “ donte ak entelèk. Sa te vin ba yo non animis rasyonal.  Yo te kouri bri moun “Nwa” donte ak fòs fizik. Pou swadizan mank fòs lespri, yo te dekri n tou senpleman kòm animis. Se kon sa yo te dekri n kòm bagay ki tou senpleman anime paske nou gen fòs vital.  Deskripsyon sa a vin rete pou Vodou, yon kwayans moun “Nwa”. 

Regretan, se nan kouran rasis sa a Rene Depès ranmase lide l sou  Afriken kòm yon sous miskilè.  Ni Dani Laferyè,  ni Rene Depès pa mèt vye konsepsyon sa yo.  Yo se viktim yo. Lè sèten pwopagann pran se anpil prekosyon pou nou chak pran ak tèt nou pou n pa kanalize opinyon rasis. 

Pawòl Dani Laferyè konsekan paske prestij li nan kominote Ayisyen an siseptib detenn sou move lide li eritye nan sosyete a.  Sa konn difisil pou moun separe siksè l nan yon domèn pou konpreyansyon l nan yon lòt domèn.  Kon sa prestij li ka sèvi pou bay move lide bourad kwak se pa entansyon l sa.  Anpil move lide pran nan sosyete a epi tankou maladi, sa tonbe sou nenpòt moun.  Se nou chak ki pou pran prekosyon ak tèt nou pou n pa kanalize lide ki te sipoze kaba lontan.

Remake atravè Pawòl Rene Depès, Dani Laferyè di n yo te chankre sou Afrik pou fòs fizik. Pa gen anyen nan fraz la ki pale n de fòs entelèk. Petèt se pou evite kòlè sèten moun, fraz la pa di n kiyès ki yo ki te chankre sou Afrik la. Non plis, fraz la pa di n si menm yo sa a te chavire sou Ewopeyen pou fòs fizik yo kòm esklav tou. Sa te vin sispann paske esklav sa yo te fonn twò fasil pami popilasyon lib la. Omisyon sa a konsekan sou jan sa ankouraje moun mal konprann kòmansman esklavaj Trans-Atlantik nan Amerik la.

Esklavaj te piye ni fòs fizik, ni fòs entelektyèl Afriken.  Moun pa ka piye youn san lòt. Se tèt ki mennen kò. Piyay konesans Afriken te ede kolon siviv nan yon milye twopikal pou premye fwa. Y aprann fè lavman pou retire vè nan entesten yo. Y aprann inokilasyon pou vèrèt.  Y aprann yon pil remèd fèy Afriken. Se pou sa menm fèy yo arive rantre ki fè nou genyen yo Ayiti jodi a. Tout sa se twòkèt kontribisyon entelektyèl Afriken nan Amerik la.  Men mezanmi, kouman pou yon moun bwè kola, bwè kafe san rekonèt kontribisyon entelèktyèl moun nwa kolon piye nan esklavaj.

Lè yon Eritye Ginen konprann zansèt yo te gen fòs fizik sou Ewopeyen, enben endividi sa a dwe mezire fòs kouraj misk li devan  Anòl Schwastnigè (Arnold Schwarzenegger) pou l konprann moun ka fòse nenpòt moun travay kont volonte l. Alèkile anpil prizon fè sa. 

Aseptab mo Endyen an aseptab pou Dani Laferyè  kòm non Natif yo regretan e sèvi misye sèvi ak koze rasis Rene Depès pou avanse pwòp lide l, danjere paske sa siseptib ankouraje sèten konsepsyon rasis ki te sipoze kaba lontan.

(M ap avèti tout moun ki te reyaji sou premye pòs mwen an ke mwen retire pòs la  paske mwen te ekri l anvan mwen te gen tout pawòl Dani Laferyè di nan jounal la.)


Dr Jerry Gilles 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.