Accéder au contenu principal

Danje pou Pestel !!!

 Danje pou Pestel !!!

Si nou ta kite enjenyè sa mete poto kwochi sa pou Rekonstwi palman an kay la ap kraze . E , si se lajan nou ta mete pou anba poto yo pou fè degre kont malfektè l'ap kraze pi vit toujou paske poto yo malad. Donk , si yon kay ta rekonstwi konsa nenpòt ti moman gwo Van ka pase li rache tèt li . E, lè sa a Jenn yo p'ap gen kote pou yo chita pou yo ini yo pou youn kore lòt ni yo p'ap ka diskite sou koze politik la ki tounen Zafè Raketè .

Sa t'ap grav anpil si pandan n'ap gade "Ligue des Champions " lapli ta tonbe epi Lavalas ta desann pou anvayi kote nou ye a . Gen bon Enjenyè ki te ka fè yon kout kreyon pou ede Rekonstwi batiman an pou pèp la men malerezman yo rete lwen y'ap gade nou . 

Eske se toutbonvre fwa sa n'ap kite komin Pestel fin kraze oubyen n'ap priye Bondye pou nou monte nan Syèl pito menm lè ta gen nan nou ki Grav ?

Oubyen eske n'ap mete kanson nou nan Tay nou pou nou kontinye ansenye timoun yo ak Pwofesè a pou yo wè komin nan yon lòt jan ?

Mezanmi nou mele , Peyi a malad e lakay andanje . Si tout fwa nou ta eseye konsa epi sa pa mache , eske n'ap swiv pi Gran an pou nou swanye depatman an ki malad oubyen n'ap kite Betizè yo plen vant nou làm veritab paske mwen wè gen yon bèl rekòt ? 

Pou enjenyè ak kontremèt ki gen nan fim sa a epi pou nou an pàn plan ? Ou wè sa mezanmi! Fèzè nat fè nat epi li dòmi atè . 

Fwa sa nou bezwen yon Aimé Césaire tankou Matinik menm lè yo pè . 
Sinon nou ta jwenn yon Pè ki kwè nan priyè 'l pou ta chante libera pou sove Pestel kont malfwa . Gen nèg ki di yo brav men yo pa konn naje , yo p'ap vle monte tèren an paske Zo granmoun pa pran 2 fwa. 

Antouka Pestel grangou , Pestel malad , Pestel ap soufri . Fòk nou chache moun ki gen kichòy nan Makout yo pou bay komin nan swen AK lamanjay. Si nou pa fè sa , kay lap ap mal bati epi enjenyè sa p'ap jwenn kontra ankò malgre li se yon referans .

Dieunou Étienne 

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.