Accéder au contenu principal

Kanpay rejte: entolerans legliz katolik anvan lendepandans

 Kanpay rejte: entolerans legliz katolik anvan lendepandans Kanpay Rejete rasi nan tradisyon Legliz. Sa te deja la ann Ewòp menm anvan epòk komès moun kòm esklav atravè Atlantik la.  Anvan Legliz Kretyen te pran pye ann Ewòp, moun nan Wayom Wòm te konn pèsekite Kretyen.  Yo te konn di Kretyen manje moun, bwè san, sakrifye timoun. Men lè Wa Konstanten vin kite maladi fè l konvèti, geri li geri, nan ane 325 kon sa, li met Kwayans Kretyen sèl kwayans ofisyèl nan Wayom Wòm. Katolik vin sou pouvwa epi se atò  Legliz Katolik kòmanse pèsekite moun lòt kwayans. Sou pouvwa l, Legliz la mache boule bibliyotèk. Li detwi Bibliyotèk Aleksann, pi gwo bibliyotèk ki te egziste nan zòn nan. Li deklare se sèl liv li otorize moun gen dwa li.

Ak pouvwa leta dèyè l, Legliz pwofite lapide moun lòt kwayans. Legliz maspinen moun ki pa t pataje kwayans li. Li touye ata Kretyen ki pa t fin dakò avè l. Legliz te konn touye moun ki fè l opozisyon oubyen li trennen  yo nan tribinal li. Se pè divizyon Lòd Dominik ki te konn sèvi kòm jij nan jijman sa yo. Pou eksperyans pè Dominik yo te vin genyen nan pèsekite moun lòt kwayans, an 1639, Pap Iben (Urban) VIII voye kèlke pè sa yo ann Ayiti. Se pou onore Pè Dominik sa yo, zile a vin rele Santo Domingo an panyòl, Sen Domeng an franse.

Chante Dominik kenik kenik la, se yon chante yon mè fè an 1963 sou Pè Dominik ki te fonde Lòd Dominik la. Chante a fè elòj misye pou l di nan tout chimen l li t ap pale de Bondye. Avrèdi, se pa de Bondye li t ap pale tout bon, se pwopagann kwayans Katolik li t ap fè. Chante a di li t ap konbat Abiljwa yo paske Abiljwa se te yon gwoup Kretyen ki pa t  kwè  Jezi te resisite tout bon. Yo te pito kwè koze resisite a se te fason pou ekriven yo di pawòl Jezi siviv lanmò l, men se pa t Jezi menm ki te leve pou l kontinye pale. Pou ti diferans sa a yo te genyen ak  Kwayans Katolik, ansyen Pè Dominik la te fè touye Abiljwa yo. Sa te rive sou epòk Wa Santè te Wa Angletè, jan chante a di a.

Pi devan, Legliz vin di se Juif ki manje moun, ki bwè san, ki sakrifye timoun. Rive ann Afrik, Legliz pale Juif mal. Li deklare yo se Satan. Epòk sa a, kou Pak rive, Kretyen te konn chèche yon Juif pou yo touye kòm revanj pou Jezi, Juif te swadizan touye. Ann Ewòp, yo te rele afè touye Juif pou pak la, pogwom. Ak eksperyans yo te genyen nan sal non Juif, lè komès moun kòm esklav la kòmanse atravè Atlantik la, tout zouti ki te konn sèvi pou maltrete Juif, pou maltrete moun lòt kwayans ann Ewòp, tout enstriman sa yo vin sèvi pou matirize Afriken ki te viktim komès la. Akizasyon Legliz te konn fè kont Juif, vin tonbe sou do Eritye Ginen kòmkwa nou manje moun, nou bwè san moun, nou sakrifye timoun.

Tout enpètinans sa a, se nan Amerik ak ann Ewòp Kretyen te fè sa. Se la Kretyen te kòmande. Alepòk, nan Ginen, gouvènman Afriken yo te sèl chèf lakay yo. Yo pa t tolere enpètinans. Kifè, rive ann Afrik, Legliz la mòl kò l pou l te ka pran pye epi li deklare Kwayans Kretyen pòy Kwayans Vodou. Premye Katechis Legliz Katolik ekri nan peyi Kongo se te an 1624. Premye Katechis li ekri nan Dahomen se te an 1658. Nan tou 2 Katechis yo, li montre respè pou tradisyon Afriken. Pa egzanp, nan Katechis Dahomen an, Legliz la ekri Vodou ak V majiskil. Li dekri pè kòm Vodounò, li rele kwayans Kretyen Elisa paske Lisa se youn nan non Bondye nan Vodou. Se paske Lisa vle di Bondye kifè nan Manje Lwa ann Ayiti, nou konn di Lisa dole zo, ki vle di Bondye se flanm Lavi.  Ann Afrik, pandan Legliz t ap dekri Vodou kòm kwayans Bondye kòtakòt ak Kwayans Katolik, nan Amerik la Legliz Katolik bonbade Vodou ak betiz epi li deklare  Vodou se sèvis Satan, yon karaktè nan kwayans Kretyen ankò.

Nan Wayom Kongo, Kwayans Kretyen te vin pran kòtakòt ak Sèvis Ginen. Se pou rezon sa a, Ayisyen vin rele tèt yo Fran Ginen, Fran Katolik. Men, Legliz malen. Apre Kwayans Kretyen vin egal-ego ak Kwayans Afriken nan tèt Ayisyen, Legliz la vin mande pou moun konsidere l siperyè epi li kòmanse kanpay Rejete.  Legliz la vin deside Kwayans Afriken pa alawotè pou sa viv kòtakòt ak Kwayans Kretyen Ewopeyen.

An 1512 kon sa, Las Kazas vin premye moun ki pran grad pè nan Amerik la e se sou zile Ayiti a sa te fèt. Nan premye vwayaj Kristòf la, Las Kazas te timoun piti. Kristòf te kinape yon timoun Natif  sou zile a epi li pote l ann Ewòp bay Las Kazas kòm ti poupe l. Lè Natif yo te prèske fin mouri, Pè Las Kazas te ankouraje Espay voye Afriken vin ranplase Natif yo. Nan yon sans, nou rantre vin pase mizè nan Amerik la, sou demann yon pè. Kounye a atò, lè nou arive revòlte, se kònt opinyon ofisyèl Legliz nou revolte. Depi lè a plizyè otorite Legliz pran plezi di se dyab ki te fè n vin revòlte kont demann Pè Las Kazas pou n te esklav avi, jenerasyon sou jenerasyon. Otorite Legliz te konn avantaj lajan yo t ap jere nan esklavaj, yo vin mefye kwayans viktim yo kòm kwayans ki sitire rebèl.

Legliz Katolik ak Legliz Pwotestan abitye matirize fidèl lòt kwayans, men tanzantan yo jwenn maltretman pa yo tou.  An 1642, Gouvènè Sen Domeng la, Levasè, yon Pwotestan Egeno, met tout Katolik sou teritwa a deyò. An 1652, Katolik asasine Levasè. Yo tounen sou pouvwa epi yo met tout Pwotestan deyò.  Yo fè kritike Kwayans Katolik ilegal.  An 1683, Katolik met tout Juif deyò tou. Lè Legliz Katolik vin ekri Kod Nwa a nan Katedral Vèsay la an 1685, yo met Kwayans Katolik kòm sèl kwayans moun gen dwa suiv sou teritwa a. Si yon moun te gen malè rantre nan Pwotestan, sa l pran se pa l. Ata nan simityè Pwotestan pa t gen dwa antere.  

Lè n konsidere se yon pè ki te fè demann pou Afriken vin sèvi kòm esklav nan Amerik la, e lè n rekonèt se yon gwoup pè ki ekri regleman sou ki jan pou kolon trete Eritye Ginen pou asire sistèm esklavaj la mache, enben nou ka konprann rezon ki fè Legliz toujou ap eseye avili moun ki te batay kont volonte l, kòm sèvitè dyab.

Kod Nwa a pa t pèmèt Eritye Ginen sou diferan bitasyon reyini. Kote Kod Nwa a pa t kont, jou an jou yo te pase lwa pou sere boulon Eritye Ginen pi plis toujou. An 1704, sa te vin ilegal pou Eritye Ginen rasanble lè Dimanch. Yo te konn tanpe patisipan Dans Lwa ak yon fè cho ki gen chema flèdeliz Lafrans la. An 1788, yo fè sa legal pou kolon yo touye nenpòt moun ki patisipe nan Dans Lwa. Kolon ki mèt bitasyon an te gen dwa boule moun nan oubyen kase do l sou yon wou charyo.  Si Dans la te fèt ak apwobasyon mèt bitasyon an, enben Leta te gen pou l pini kolon an tou.  Sa te vin ilegal pou tanbou bat ant solèy kouche ak solèy leve. An 1796, Lafrans re-deklare Dans Lwa ilegal epi Sontonaks arete Manman Dyò,  pou Dans Lwa li te konn fè pou gason afranchi.

Pandan epòk esklavaj la, kolon yo te fè anpil pwopagann pou di Dans Lwa fè moun parese. Dapre yo, sa redui sou pwodiksyon viktim yo kòm esklav. Petèt pwopagann sa a te afekte Tousen ak Desalin. An 1800, kòm sibaltèn Tousen, Desalin te konn al kraze Dans Lwa kòmkwa sa t ap pwoteje pwodiksyon Nasyonal la. Tousen ak Desalin te kwè fòk Ayiti rich pou yo ka defann teritwa a.

Tout sa se entolerans relijye anvan Endepandans. Kounye a ann al gad sa apre Endepandans.


 
Travay Dyeri ak Ivwoz Jil,
Pou Bookmanlit.com
Premye me 2021

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.