Accéder au contenu principal

Kanpay Rejte sou lokipasyon meriken (pati 3 )

 

Kanpay Rejte sou lokipasyon meriken (pati 3 ) 

An 1915 lè Ameriken anvayi, yo pran larelèv epi gouvènman Ameriken an kòmanse pèsekite Sèvitè Ginen. Enspirasyon pou sa te soti nan jan li te deja konn abize Eritye Ginen lakay li. Pa egzanp, apre esklavaj fini, gouvènman Ameriken an te vle eksplwate mendèv gratis.  Li tonbe arete Eritye Ginen ki pa t gen travay pou yon krim li rele lwazi. Li te fè sa dekwa pou l te ka fè yo fè travay fòse. Abitid se vis. Rive Ayiti, Ameriken tonbe arete moun ki asiste Dans Vodou epi li mete yo nan travay fòse.


Ayiti te deja konn sèvi ak kòve men lasosyete te vin rejte sa. Ameriken reparèt avè l. Kwak Kod Riral 1864 la te pèmèt leta pran moun nan yon zòn kote wout ap fèt pou fè moun sa yo konstri wout la,  men Kod Riral la pa t sèvi ak mo kòve a. Ameriken te konn tire moun ki eseye sove pou kite kòve yo. Se pou sa  Dyems Wèldonn Dyonnsonn (James Weldon Johnson ) te dekri kòve Ameriken yo kòm esklavaj.

Lè Ameriken rantre Ayiti, yo te ennève pou lefèt peyi a pa t yon peyi Pwotestan tankou Etazini. Leta Ameriken rasanble yon pil pastè Wachingtonn epi li voye yo al konvèti moun ann Ayiti. Se pou sa tout Legliz Pwotestan Ayiti yo, anwetan sa Ayisyen fenk fonde yo, se denominasyon Legliz Pwotestan Ameriken yo ye. Legliz Batis, Legliz Panntekos, Legliz Mòmon, Legliz Advantis, san konte lòt toujou, tout se Legliz Ameriken pote nan peyi a. Pa t gen Legliz sa yo Ayiti nan epòk esklavaj la. Ni yo pa t chèche rantre vin pot konkou. Yo pa t pèdi moun nan batay kont esklavaj ann Ayiti. Men yo vin gen dwa rantre paske Eritye Ginen te lite pou kreye yon peyi kote tout moun te gen dwa pratike kwayans yo. Se sa konstitisyon Desalin nan te di. Pastè Ayiti yo ta merite konnen, anvan Revolisyon Ayisyen an, moun nwa pa t gen dwa pastè e yo pa t gen dwa chita nan nenpòt ranje ban Legliz.  Granmèsi zoranj se kout gòl. Se toulejou pastè ap fè kout gòl sou Revolisyon Ayisyen an.

Pami tout Lwa nan Kod Riral la, Ameriken te tradui sèlman 3 pou sòlda li yo. Yo te sèlman tradui atik ki te fèt pou sentre Vodou. Jeneral Lame Ameriken an ann Ayiti,  Eli Kòl, deklare  Ameriken anvayi paske Vodou te tou patou nan peyi a. Fòk Ameriken te rantre vin netwaye sa.  Dekiprevyen pou Ameriken te kite lakay li tou sal pou vin mete lòd moral lakay nou. An 1905, yon pastè Ameriken kidnape Ota Benga ann Afrik, epi yo vin mete l nan yon kalòj pou piblik vin gade l kòm echantiyon bèt ki ant moun ak makak. Apre 5 ane ap viv kon sa, yo vin lage l sou presyon kominote Ameriken nwa a. Pa twò lontan apre sa, li tiye tèt li epi li kite yon not ki di: Nanm mwen tounen nan Ginen.

An 1921, Jeneral Waltè Bris Walè (Walter Bruce Waller), testifye devan Lachanm Ameriken an pou l di: Vodou te kont lalwa,  men Ayiti pa t janm aplike lwa a. Nou menm, nou fè l. Nou kraze dènye honfò nou jwenn, detwi tout sa ki sèvi nan reyinyon Vodou . Li pa t manti. An plizyè fwa Ameriken al koupe pye palmis Sodo paske Ayisyen te konsidere pye palmis yo sakre. Ameriken Arete Kadeyis Bèlgad yon Hougan rich nan Mibalè, san konte lòt arestasyon kon sa toujou.  Ameriken tèlman arete moun pou tanbou yo t ap bat, anpil lakou te vin sètoblije pa ka sèvi ak tanbou ankò. Yo vin sèvi ak Ganbo, yon enstriman ki fèt ak banbou epi yo kouvri youn nan pwent banbou a ak po bèt. Se bò ki kouvri a yo frape atè pou kreye son an. Ganbo, pote non ti kanmbo tou. Sa te pi fasil pou moun kache ganbo anba pay kay yo pase tanbou. Ameriken te konn pete twou nan tanbou yo, pran yo, bwote yo pou al met nan mize lakay li. Se kon sa mize Nasyonal Ameriken an nan Wachingtonn vin gen pi gwo koleksyon tanbou ki egziste.


 Travay Dyeri ak Ivwoz Jil

Pou Bookmanlit.com

Premye me, 2021

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.