Accéder au contenu principal

Pwofesè Roldy Gilles ap kritike kèk bagay k'ap pase nan lavi politik komin lan

 Pwofesè Roldy Gilles ap kritike kèk bagay k'ap pase nan lavi politik komin lan.

Nan mwens 48è apre ansyen Deipte Ronald Étienne fin anonse li kite pati FRN pou li monte pwòp ekip politik pa li, anpil reyaksyon pa pran tan pou tonbe. Militan tankou tandòt moun salye desizyon depite a konsa tou genyen ki fè yon analiz kritik de desizyon sa. Apre madan Léonne Valentin ki te mande ansyen a pou li fè yon ti kanpe sou koze anbisyon 3è manda a li vle pran se tou pa yon manm enpòtan pati FRN lan.  


Roldy Gilles, pwofesè syans sosyal, ki fè yon etid nan syans politik nan Inivèsite Kanada e youn nan kad pati FRN depi kreyason li an 2004, ap bay pozisyon li sou kriz lk'ap bouyi anndan ekip politik li se manm. Pwofesè ki se youn nan sila ki nan tout chita pale lè pou depite Ronald Étienne pou konvenk li vin nan pati FRN lan e ki te fè kanpay pou li pa salye desizyon depite pou mete kanpe ton lòt ekip politik nan komin lan. Kòm moun ki goumen anpil pou fè lekip sa bay rezilta nan dènye eleksyon yo, li desi de sitiyasyon k'ap dewoule la nan komin. Li kritike jan pati politik la ap fonksyone; li bay kòm agiman lichèchip karismatik, anbisyon pèsonèl, absans estrikti, kooptasyon ki rann estrikti a pa evolye kòmsadwa. Pestel connexion blog ap kite pwofesè Roldy Gilles bay dizon li nan antretyen li te reyalize ak li. Ann fè kout je ladan. 


PCB: Bonswa Pwojè Roldy Gilles, ou swiv aktyalite politik, kòm moun ki fè yon etid an syans politik, ki lekti ou fè ? 

Pwof Roldy Gilles: M salye tout moun kap li entèvyou sa a. E m di kouraj ak tout Ayisyen k'ap pase you moman vrèman difisil anba ensekirite , kidnaping ak lamizè. M pa kwè nou ka kwaze bra n'ap gade peyi a k'ap depafini: nou pa gen menm 5% souverènte ankò, referandòm , eleksyon nan ane sa a, tout se tèt chaje.M tou felisite Madame Léonne Valentin pou analiz li a ki gen anpil jistès malgre elwayman l de peyi a. An politik , fò w konn antre , fò w konn soti, sinon ou ka vin tounen you rizib. Lidèchip pa konn fòse, lè l lage w ou jete w.

PCB: Dp Ronald Étienne anonse li kite pati FRN, ou gen yon kòmantè sou sa?

Pwof Roldy Gilles: Depi kidnaping senatè Guy Philippe la nou pa ka pale de ekip politik ini nan Pestel. Chak eli te fè wout pa yo tankou you bann san objektif ni pwojèdsosyete. Ekip la pat gen you estriktirasyon ni you lidèchip de rechanj an absans lidè karismatik la. Pèsòn pat konn kiyès ki kisa nan ekip politik la.kooptasyon, voye monte , anbisyon pèsonel , irespè te kòk chante. Anpil nèg t'ap brase e lòt t'ap tann lasibab pou yo sibziste, sa fè kolpotaj ak tripotaj te règ jwèt chak gwoup ki t'ap chèche ranfòse pozisyon yo pou kenbe pozisyon politik yo pandan ke menm you minimòm pat janm regle pou popilasyon a ki te gen anpil espwa nan ekip la. Absans senatè a te deregle sistèm la.

PCB: Kijan ou akeyi lide pou mete sou pye yon nouvèl ekip politik nan komin lan ?

Pwofesè Roldy Gilles : M pa wè kijan ansyen depite a pral òganize you lòt pati. Efò l yo te manke estrateji pou you minimòm te ateri.Onètete ak devouman , ni bòn volonte pa ase nan politik, sitou an Ayiti. 

PCB: Eske ou panse kontesk la fovarab pou ansyen Dp Ronald Étienne ?

Pwofesè Roldy Gilles : Menm si kontèks la pa paret ditou favorab pou ansyen depite a, altènativ yo dwe konsolide yo.Nan syèk nap viv la , moun pa ka antre nan politik sou kont lidèchip lòt , ni pou vin regle jis afè pèsonèl, ni vin pran revanch.

PCB : Kijan ou wè avni FRN nan komin lan ?

Pwof Roldy Gilles : You pati anplis ou an mwens p'ap rezoud okenn pwoblèm. FRN se you pati ki pa janm reyisi stritire tèt li onivo nasyonal. Gen anpil batay ki pou ta fèt pou l enpoze menm nan Pestel. An Ayiti pa gen pati demas , se you nwayo moun e you pati ke w ka rele patikil.

Avni a sonm e pou pestel e pou Ayiti. Se te toujou you inite konjonktirèl pou pran pouvwa , pat janm gen anyen de estriktirèl. Si you jou gen eleksyon nenpòt gwoup ki òganize tèt yo ka kontwole pouvwa politik la nan pestel. Men fòk gen anpil sajès pou sitiyasyon a pa dejenere. Mwen kwè , nou plizyè dwe jwe wòl saj nan mitan aktè politik yo ,ansyen kou nouvo. Politik la nan pestel p'ap kab kontinye inilateral nan pestel. E p'ap gen okenn gwoup k'ap ka pran l poukòl de asek a prezidan. Politik se you akrivite imèn dinamik , jwè ap antre , vle pa vle gen jwè kap sòti.

PCB : Ou pa kwent pou Pestel tonbe nan plis divizyon pase jan li ye a ?

Pwofesè Roldy Gilles : Pap gen plis divisyon; ke chak aktè yo pran desizyon ki sipoze pran. Pa gen woulib posib nan kote Ayiti ak Pestel rive la a. 

PCB: Kisa ou ka konseye aktè yo?

Pwof Roldy Gilles : Tout aktè yo dwe itilize sajès ak konpwomi san fos ògèy.

PCB : Eske ou pa gen desepsyon nan fason politik la ap fèt la ?

Pwofesè Roldy Gilles : Desepsyon m se politik ayisyèn la an jeneral: sistèm esplwatasyon ki tabli depi 1492 la e ki vin ranfòse ak priz pouvwa Duvalier a ki remèt peyi a ba rapas siwolibanè yo ki depi lè sa a tapli you politik ki pa chita sou okenn pwodiksyon nasyonal. Gade jan mesye sa yo masakre kafe ak kochon kreyòl pou louvri vant nou ba pwodui enpòte ak tout malpwòpte kisoti sendomeng.
Kidnaping senatè Guy Philippe la se ankò gwo desepsyonn se sèl li ki t'ap ka enpoze Pestel. Onivo pouvwa lokal la pa gen you konpreansyon de la chose publique ou pat ka atann a anyen ke kèk nèg ki te vin amelyore kondisyon lavi yo ke kèk reyisi plizoumwen.

PCB : Pami tout kandida potansyèl yo, eske ou wè youn patikilyèman ki konvenk ou?

Pwofesè Roldy Gilles : You sèl kandida depite ki pale avè m de kandidati l se Ronald Augustin. Pou lòt potansyèl yo m'ap tann. E m prè pou m dyaloge ak tout. E m'ap tann pwogram detaye yo pou m fè m you ide.

PCB : Yon Mesaj pou militan FRN yo?

Pwof Roldy Gilles : Milite , se anbake nan you batay pou chanjman radikal kondisyon lavi mas pòv yo. Ou pa ka milite lè eli yo ap fè bè yo e rès popilasyon ap vejete. Se you peyi moun ap debwouye yo pou yo pa mouri, la a pa gen militans posib. 


Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.