Accéder au contenu principal

ANMWEY POU OFNAC AK AAN !

 ANMWEY POU OFNAC AK AAN !

Nan mwenske 2 jou, 2 ti avyon fè aksidan anndan peyi a. Tesk sa se pou rive pou moute dimansyon pwoblèm sa. Li bay yon eksplikasyon a kesyòman moun ap fè sou zafè sa. 
Depi kòmansman aviyasyon, yo te toujou wè nan aktivite sa a, yon aktivite ki chaje ak danje, pa sèlman pou pilòt yo ak pasaje yo, men tou pou moun yo ki atè a, paske aparèy sa a ap gen pou pase sou tèt yo e ki kapab tonbe a nenpòt ki moman e koze anpil dega.

Youn nan rezon ki fè OFNAC (Ofis Nasyonal Aviyasyon Sivil) egziste, se pou asire l transpò aeryen an ap fèt nan tout sekirite e nan lòd, li dwe fè sa sou kontwòl OACI, ki se Òganizasyon Aviyasyon Sivil Entènasyonal.

Lè nou ap gade jan transpò aeryen lokal la ap fèt, eske OFNAC jwe wòl li kòrèktenan ? Repons lan se non. Pou ki rezon ? Premyèman, li pa bay tèt li mwayen pou sa, li preske pa gen enspektè ki kalifye pou jwe wòl sa a e sal genyen yo pa gen kalite a piske yo pa prete sèman jan lalwa mande sa.
Ti avyon k'ap fè transpò lokal yo preske pa gen kontwòl sou yo, piske enspektè yo pa vrèman kalifye e sak ta vle fè yon minimòm kontwòl, pa gen tout libète yo pou fèl paske mèt avyon sa yo se gwo zotobre, san repè pou sekirite ak lavi moun.

Gen 2 kategori avyon kap fè transpò lokal anndan peyi a :
1- Avyon ki gen nasyonalite ayisyen, ki imatrikile HH, kap fè transpò komèsyal e ki
plizoumwen gen yon otorizasyon legal pou fèl ;
2- Avyon ki gen nasyonalite etranje toukou dominiken (HI) oubyen ameriken (N). Anpil nan avyon etranje sa yo se avyon prive ki angaje yo nan aktivite transpòte moun ak bagay pou lajan e menm transpòte lajan pou bank yo, sa ki se yon aktivite ki ilegal piske yon avyon prive gen otorizasyon sèlman pou l fè transpò prive, sa vle di san resevwa lajan.
Lòt avyon etranje ki gen yon pèmi kòmèsyal ke peyi yo ba yo e ki ap fè transpò lokal nan peyi a, ap opere yon fason ki ilegal tou, piske lè sa a, se kabotaj y'ap fè e pou ka fè kabotaj nan yon lòt peyi ak yon avyon etranje, dwe gen yon akò kabotaj ant de peyi yo, dwe gen posiblite pou avyon lòt peyi a ka fè kabotaj tou nan lòt peyi a, se prensip resipwosite a.
Nou dwe konnen ke pifò pis ti avyon sa a yo ap ateri yo, se de pis ilegal, ki pa otorize  avyon, men OFNAC ak AAN (Otorite Aewopòtyè Nasyonal) fèmen je sou sa yon fason pou pa anpeche zotobre fè lajan san respè pou sekirite ak lavi moun.
Tout moun ki viktim yon aksidan aeryen dwe jwenn reparasyon, se pou rezon sa gen konvansyon entènasyonal sou sa. Yo kapab pote plent kont konpayi a oubyen kont moun kap opere avyon an. Kont OFNAC ak AAN si avyon an ap opere ilegalman e si pis la pa otorize pou avyon ateri sou li e yo kite sa fèt san di anyen.

Ki responsablite OFNAC nan ka ti avyon ki blese de moun lagonav la ak sa ki kraze a ? Eske nap tann plis dega fèt poun mete lòd nan setè sa a ?
Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.