Accéder au contenu principal

Depi lontan, mwen te gentan presantiman Pestel kapab detwi

Depi lontan, mwen te gentan presantiman Pestel kapab detwi 


Depi mwen tounen lakay mwen an 2010, mwen gen yon entwisyon ki dim Pestel kapab konnen nenpòt moman yon katastwòf ki gen menm anplè ak sa ki sòt rive 14 dawou pase a e menm pi mal. Se yon fason pou mwen di tranbleman tè 7.2 ki sòt pase a pa etone m ditou paske mwen te gentan gen yon banm eleman ki fè m kwè yon gwo katastwòf ka rive Pestel. Se vre mwen pa Jeyològ oubyen Sismològ, kiryozite entèleksyèl mwen te fè m wè Pestel gen tout chans pou li frape pa yon yon de gwo tonton tranbleman tè. Kite m menmen nou refleksyon an epi na tou konnen rezon ki fè mwen te presantiman sa. Swiv mwen pou nou wè sa mwen di a.


Premye bagay mwen ka di ki te fè mwen konprann sa rive se tout banm gwòt yo ak yon gwo two anba tè a mwen wè yo. Anpil nan twou yo moun ka soti nan youn pou ale nan lòt. Santvil la poukont li gen pou piti 3 gwòt, 4 gwo twou anba tè. Lè mwen obsève tout bagay sa yo, mwen di tèt mwen Pestel te gen frape pa yon gwo Tonton tranbleman tè, nan tan lontan, e se sa ki lakòz prezans tout gwòt sa yo ak twou yo. Mwen te fòmile ipotèz sa paske mwen te konnen prezans gwòt nan yon zòn se siy ki di gen anpil fay sismik kote a.


Dezyèm bagay ki fè mwen te kwè sa ka rive se paske mwen wè anpil gwo wòch ki pa gen rasin nan tè a nan anpil kwen pwen vil la. Wòch sa yo telman gwo mwen di tèt mwen pa gen moun ki ka pouse menmen kote mwen wè yo la si pa glise yo glise desann sot nan mòn yo. Lè sa mwen di se petèt tè a ki te tranble e ki fè rive la. Mwen di pa gen lot jan mwen te ka rive la si Pestel pat gen yon gwo katastwòf ki te frape li nan peryòd ke nou pa konnen.


Twazyèm ki te fè m kwè sa se mit wòch anchene Pestel genyen an. D apre nou konnen de mit sa ta sanble youn nan tranbleman tè ki te rive pandan lepok blan franse te la sou bout tè sa yo te rele Sendomeng lan te fè anpil wòch soti nan tet mòn lan. Blan franse yo ta sanble te anchene yon woch sou tèt mòn Fò Reflechi ki te vle desann sou bakadè a. Fò Reflechi jounen jodi a ki preske vin detwi se yon zèv ki konstwi ak wòch nan wòtè 54 m nivo lanmè a; li te konstwi pou li defann vil la. Si nou ta teni kont tout wòch sa yo ki youn sou lòt sou mòn kote fò a ye a, nou gen rezon pou nou di te gen yon derapaj espakilè ki te fèt nan lepòk la. Mit sa te ka fè Pestel fè anpil lajan ak moun ki pratike touris dekouvèt si toutfwa peyi a te byen òganize. 


Katriyèm bagay m ap di li te fè mwen kwè sa ka rive se koki lanmè mwen te konn wè sou anwo tèt mòn yo ki nan wotè ant 100 ak 200 m nivo lanmè a. Pa yon sèl grenn men yon pil ak pakèt. Kòman yo rive jouk la? Nan lespri m, mwen te toujou panse se yon tsunami ki kouvri Pestel anba dlo lanmè epi li kite tout koki sa yo kote mwen wè yo a anvan dlo lanmè ale.


Se apre mwen fin fè tout obsèvasyon sa yo, mwen ta pral konnen tou dènyeman Pestel chita sou pi piti 4 gran fay. Fay sa yo souke Pestel plizyè fwa deja. Mwen pale m de yon sekous 6.4 il te pwodwi sou sistèm Selina Nò a, ton lòt sekous 6.3 ki te souke Pestel se te sistèm fay Maslin nan blòk li epi 5.5 ki te pwodwi sou sistèm fay Bomon ban blok nò li. 


Pandan m ap pale de sistèm fay Maslin lan ak Bomon, mwen kapab eksplike rezon ki fè se tout zòn ki pran depi nan Ranp pou rive Pestel ki genyen tout dega sa yo. Antouka m ap kite sa nan men Espesyalis yo pou konfime oubyen demanti agiman mwen vanse la yo.


Yon sèl bagay nou konnen: Pestel, fò natirèl nou an pa rapò a jan relièf li ye a, kraze. Li pat kapab kanpe devan kòlè lanati. Anba Bòdmè kote fèt lanmè konn fèt kraze plat atè. Mwen gen repiyans. Kè m bat anpil nan lestomak mwen lè mwen ap gade kalte dega sa yo. Mwen kriye pou ansyen kay li yo ki kraze ki konn fè nou raple dantan li epi batay li yo. Mwen kriye pou bòdi waf ki kraze paske se la fèt lanmè ki te konn fèt; se fèt ki te fè tout moun Pestel jwenn fyète yo.


Mwen pral konkli pou mwen di tranbleman tè 14 dawou a konfime podyab tout kè kase mwen te genyen pou Pestel. Sèlman tsunami ki pat genyen, tout bagay yo rive janm mwen te imajine sa. Anpil tèt vide atè pandan yo te bloke wout ki mennen nou Pestel, gen kote ki fann nèt sitou nan zòn rivyè Glas pou mwen pa pale de yon vilaj ban komin Chantal ki te gen tè a ki antre. Anba bòdmè pa ka abite ankò. Tranbleman tè 14 dawou a kite anpil dega ki pa ka kalkile. 


Nan ipotèz mwen te fòmile a mwen te toujou di si dènye gwo tranbleman tè ki te pase Pestel la genyen plis pase 200 lane siman yon lot pa lwen pou rive. E menm ipotèz sa mwen te ekate posibilite pou Pestel pa gen tsunami piske li byen pwoteje pa Zile Kaymit ak Lilèt ki anfas li a. 


Lè nou gade tout dega sa tranbleman tè a fè a, nou ta dwe di rekonstriksyon Pestel ta dwe fè nou pran konsyans pou gen lot mentalite ak yon pratik nan fason n ap konstwi. Konsa tou, li dwe fè nou plis konsyan Pestel vilnerab anpil poutèt li nan zòn kote siklòn pase anpil epi ki chita anpil fay sismik epi kounye a nou pa bliye li genyen malè pandye konsekans rechofman klimatik la. Otorite nou yo pa dwe ap domi pou pran bonjan desizyon pou sove Pestel ak tout moun ki ladan nan pèspèktiv yon pasaj katastwòf. Moun Pestel yo pa ta dwe defann jouk Mayi mi epi negosye ton bon jan rekonstriksyon pou Pestel.


Sa ki ka tande ya tande! 


James St GERMAIN @Tous droits réservés 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.