Accéder au contenu principal

Òganizasyon Retwouvay vle se moun nan kominote ki deside ki pwojè yo vle

Òganizasyon Retwouvay vle se moun nan kominote ki deside ki pwojè yo vle Bonswa/Bonjou Retwouvay.

Pou sila yo ki ap viv Pestel nou di nou yo fos ak kouraj.

Pou fe suit ak not ke nou te pibliye sou gwoup Retwouvay la, leve de fon ke nou te fe a preske rive nan fen l. Leve fon saa se pitit Pestel ak zanmi yo kite kontribiye. Retwouvay komanse resevwa kelke pwoje interesan, men fwa saa nou vle fe li diferan. Men sa nou pwopose:

• Nou ap mande moun ki gen ide pwoje dirab pou yo pataje yo ak nou sou gwoup la, nou ap fe yon lis epi fe yon triyaj. 

• Apre triyaj la nou ap kenbe 5 pwoje et nou ap mande gwoup la vote pou 2 pwoje ke yo ap jije ki ijan, esensyel. 

• Kolabore ak Otorite local yo (Meri, Kazek, Azek) pou ekzekite pwoje yo 

• Fok o mwen yon nan pwoje yo touche tout seksyon kominal yo

• Moun ki gen kontak ak notab nan seksyon yo pran ide nan men yo tou SVP

Kom nou pap gen finansman disponib pou nou ta fini yo tou swuit, nou ap mete men ladan yo pandan nou ap kontribiye pou res finansman. Pa exanp si se yon kay ke nou ap bati nou ap fe sol la ak moyen ke nou genyen a disposisyon nou, pandan ke nou ap kontinye ranmase fon pou achte blok.

Apre siklon Matye, nou te jwen kek kritik kom kwa sa nou te fe yo (E datant Kafou Lafyev la, ranje plas Retwouvay, plas Jean Antoine ak plas Resistans) se pat sa popilasyon an te nan bzwen vre. Nou ap eseye evite tou ke pwoje yo pase inapesi (10 bouch latrin dijans, Anba bod me, Derivo, Tou Matoun, Kadet, Benagous) sou pretex ke se latrin tandis ke pa gen dlo pou floche. Ou byen poubel ki pat adapte a Pestel elt.

Donk Retwouvay ta renmen ke se moun Pestel ki di nou kisa yo ta renmen nou fe pou yo, ki pi ijan, san ke nou pa enpyete sou leta ou byen lot pwoje ki an kou. Nou nan dyaspora ka pwopose kek ide pwoje tou ke moun ki sou plas yo ka pran an kont tou.

Nou pap cheche kredi ni piblisite se aksyon nou ki a pale pou nou!

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.