Accéder au contenu principal

22 desanm, premye jou ane moun Nanchon Banbara

 22 desanm , premye jou ane moun Nanchon Banbara 

Pa Dòktè Jerry Gilles 
22 Desanm se premye jou ane moun Nanchon Banbara


Suivan Tradisyon Nanchon Banbara, yè 21 desanm nan, se te Fèt Solèy.  Sou enfliyans moun Kongo, ann Ayiti, nou vin rele epòk la Fèt Makaya.


<<Makaya Genbo, Makaya

Makaya Genbo, Makaya

Men Solèy la pe leve ooooo>>


Anvan Afrik Ginen te adopte kalandriye Ewòp la pou senkwonize komès ant 2 lokalite yo, moun Nanchon Banbara te chwazi dat nou rele 22 desanm nan, kòm premye jou ane a.  Yo te fè sa paske, pou moun ki abite nan emisfè nò planèt la,  yè 21 desanm nan se te jounen ki pi kout nan ane a, tèlman solèy la te kouche bonè.  Pou moun Nanchon Banbara,  22 Desanm te premye jou nan ane a paske se jou sa a jounen kòmanse pwolonje. Ki fè apre nuit 21 desanm nan, jou an jou jounen vin pi long, pou jis 21 jwen. 


Kòm Wayom Kongo-Wangòl nan emisfè sid planèt la, òdinèman jounen ki pi kout  pou moun nan peyi Kongo, se 21 juin. Ki fè, kwak fèt la pote yon non Kongo, Makaya,  men lefèt Ayiti pa nan emisfè sid planèt la, li vin pa ka selebre sou dat Kongo a.


Lontan moun pa t toujou ka byen detèmine ki jou egzakteman ki pi kout nan ane a. Kontwole jou a te difisil, men kontwole epòk la pa t bay traka. Moun ki abite nan pati nò planèt la te rekonèt se nan sezon nou ye a jounen kout.


Kòm Fèt Solèy pa t gen anyen arevwa ak Jezi.  Legliz Katolik, te gen fèt la rayisab.  Pou l elimine Fèt Solèy la, li chwazi jou 25 Desanm nan kòm jou Fèt Jezi, dekwa pou moun te fète Jezi, angiz yo fete Fèt Solèy. Se paske sa te difisil menm pou moun byen kontwole ki jounen nan epòk la ki te pi kout ki fè Legliz manke 21 an epi li pran 25 la pou jou fèt. 


Nan eseye elimine Fèt Solèy la, Legliz Katolik chwazi 25 desanm kareman kòm Fèt Jezi. Se nan fè efò pou chwazi jou ki te pi kout la toujou, Italyen yo al chwazi premye janvye kòm dat ki kòmanse yon nouvo ane nan kalandriye modèn nan.


Moun Nanchon Banbara te onore Zansèt yo nan jou Fèt Solèy. Epi, yo bay Mò Fanmi yo manje kòm yon jès senbolik ki montre apresyasyon. Jou sa a, moun Nanchon Banbara te manje agogo paske yo te pwofite fete rekòt yon ane ki fini. Sa a se youn nan rezon ki fè nou konn kontwole laj moun sou valè rekòt danre yo viv.


Moun nanchon Banbara te rele gwo fèt sa a Gowou. Mwen pa kwè mo Gowou a egziste nan Vodou alèkile paske devan valè moun Nanchon Rada, moun Nanchon Kongo ki te nan peyi a, popilasyon Banbara a te reprezante yon ti ponyen.


Fèt Gouwou te yon kokenn chenn fèt lakay moun Nanchon Banbara, nan peyi Mali, sou Laplas Ginen. Pou jis kounye li se yon fèt nasyonal lakay yo. Kòm manje se sous lavi, lè y ap manje agogo pou Fèt Solèy, yo konsidere se lavi y ap fete tou. Twouve se Ansyen yo ki kite konesans travay tè pou nou, ebyen kòm remèsiman, yo ofri Zansèt yo manje nan yon kalite batiman ki reprezante aparèy Bondye te itilize pou voye moun vin abite sou latè.


Nan istwa kreyasyon Nanchon Banbara a, nan kòmansman lavi, Anma (Bondye) te kreye 8 moun. Ou ka wè jan sèten atis te reprezante 8 moun sa yo sou po aparèy nan imaj la.  Petèt yo di Anma te kreye 8 moun, angiz 2, dekwa pou istwa kreyasyon pa yo a pa sètoblije gen ensès ant premye pitit 2 moun yo. Kòm Anma te sansib pou premye 8 Zansèt sa yo, li te voye yon Espri ki rele Nomo manevre aparèy la.


Kwokodil sou batiman an te la espre pou asire Nomo tounen al jwenn Bondye dekwa pou moun te ka aprann jere pwòp lavi yo isiba ak konkou Zansèt yo sèlman. 


Pou memwa Ansyen Fanmi Banbara mwen yo, aswè a m ap ba yo manje epi m ap byen manje tou.


Bon Makaya epi bòn ane Nanchon Banbara.


Mesye dam lasosyete, Bòn Fèt Solèy.


Makaya Genbo, Makayaaaa

Makaya Genbo, Makayaaaa

Men Solèy la pe leve wooooooooo


(Se Foto Mize Metwopolitèn Nouyòk pibliye. Mize a gen batiman an menm. Li longè 7 pye)


Dr Jerry Gilles 

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.