Accéder au contenu principal

Enjenyè Francky Mesmin, potansyèl pou depite nan pwochen eleksyon yo, ap detaye pwojè politik li ba nou

 


Enjenyè Francky Mesmin, potansyèl pou depite nan pwochen eleksyon yo, ap detaye pwojè politik li ba nou 
PCB: Eske ou ka prezante tèt ou bay  moun ki pa fin twò konnen pèsonaj la? 


Enj Mesmin: Bonswa Tout Ayisyen tout Pestelwaz tout Pestelwa an patikilye;


Mwen menm mwen se Francky Mesmin; mwen gen lisans nan Jeni  Sivil e antreprenè. Mwen marye e mw gen 3 pitit. Pou kounye a la, map évolue ant  Pestèl e Okay.


PCB: sa fè kèk jou ou anonse kandidati ou pou pòs depite nan ekeksyon ki gen pou fèt yo, nou konnen ou pat konn  fè politik, kisa ki motive ou lanse ou kounye a nan yon antrepriz konsa? 


ENJ Mesmin: mwen te toujou nan politik e map fè politik depi kèk tan; men fason mwen toujou fè politik tout moun ka pat konnen. Mwen deside kandida pou pòs  Depite nan peyi a paske mwen pa vle nenpòt  moun al pran desizyon nan non jenès la ankò e mw vle trase egzanp pou ka  ankouraje jèn yo fè politik pou m di yo se pa lè yon moun gen lajan ou pa li ka  kandida. Depi ou gen yon pwojè, ou gen volonte, ou kredib, ou kapab kandida e se nou menm jodia ki pou pran desten peyi nou kom jèn. Nou pa ka kite peyi nou ap rantre nan twou sa a  pou nou  di nou p ap  fè politik sou pretèks ke nou pè non nou. Mwen menm di mwen  pa ka pè e mwen p ap janm pè. M ap  reflechi mwen wè nan ki eta peyi m ye e mwen di sim pa deside mete men p ap  gen kote pou pitit mwen pitit mwen viv demen. Nou pa ka kite nou pran nan nenpòt  palman la a ankò. Si nou pran nan yon palman ki menm jan ak 3 dènye yo mw garanti ou  n ap rantre nan twou nèt e se sou pwen sa m ap ankouraje tout jèn konsekan, konpetan ki kredid pou  yo vin kontribiye ak mwen nan chanjman peyi nou ki se Ayiti. 


PCB:  Si nou byen konprann, pwojè kandidati ou ta vini de ou direkteman ? 


ENJ Mesmin: Wi se pwòp  desizyon mwen. E se aprè mwen fin konsilte fanmi mwen ak kek zanmim e yo asepte l se  lè  sa a mwen mw fè lansman an.


PCB: Koman ou wè moun yo akeyi deklarasyon kandidati ou a?


ENJ Mesmin: Bon nan faz nou rive ak konsiltasyon yo nou twouve moun yo akeyi sa byen e kontan akòz pakou mw genyen nan Komin nan kòm yon jèn enjenyè e antreprenè k ap  evolye  Pestèl e ki sakrifye mwen pou mwen rantre nan yon batay konsa e ki gen yon bòn repitasyon. Mwen panse nou sou bon wout lan e n ap rive jwenn sa n ap  chèche an.


PCB: Nou  konnen ou te gen pou konsilte anpil moun pou mete ekip ou sou pye, nan ki faz sa ye?


ENJ. Mesmin: Pou ekip  ke m ap travay pou mwen mete sou pye an,  n ap travay anpil e nou gentan fè anpil konsiltasyon. N son kontinye  travay e mwen panse nou sou bon wout lan la a. Se chak jou n ap travay paske nou nan faz pòt a pòt lan la a. Nou gen yon ekip jèn n ap  travay pou nou  mete sou pye ak yn ekip notab pou nou  mete sou pye k ap  gen pou fè chwa lòt kandida e k ap  ede nou reflechi sou desizyon nou pran yo e desizyon nap gen pou nou pran.


PCB: Sa ta vle di ou gentan gen yon pati ou afilye e ki vle sipòte ou?


ENJ. Mesmin: Nn mwen poko gen pati mw afilye, men mwen  pale ak anpil moun e gen ekip ki mande m rejwenn yo men fòk pati an gen menm pwojè politik ak  sa ke n ap pwone jounen jodia.

 

PCB: Sou kisa pwojè politik ou a ap Chita?


ENJ. Mesmin: Pwojè politik mwen an baze sou plizyè pwen. Men mwen p ap  ka  pale de tout kounye a. Sa mwen panse ki primòdyal jounen jodia se edikasyon ak agrikilti paske mwen panse san yon  bonjan edikasyon, nou p ap  ka  janm jwenn chanjman ke n ap chèche a. Mwen panse se youn nan pilye chanjman, anplis,  agrikilti. Mwen panse nou sipoze gen moun ki pa sal ki pou rantre nan palman an pou al lite pou yon seri de bagay konsa. Nou pa dwe kite se  enstans entènasyonal ki pouvpran desizyon pou nou men se leta a menm ki pou finanse agrikilti nan peyi a. Mwen twouve sa pa nòmal pou se enstans entènasyonal k ap  deside pou nou e ki pa janm nan avantaj nou. Mwen panse moman an rive pou Ayiti jwenn wout chanjman li an men si nou tout nou vle li.  Se pa chita se men nou pou nou  mete ansanm. Mwen menm mwen deside pran devan men map tann tout jèn, tout notab, tout diaspora, tout moun, tout pitit Ayiti pou nou  reflechi ansanm. E nou prè pou nou  tande tout moun.


PCB: Pwojè politik ou pale eske l ap baze sou yon baz ideyolojik gòch ou plis sou dwat?


ENJ. Mesmin: sou plis lagòch.


PCB: Eske ou poko bay mouvman an nou konte mete an plas la yon oryantasyon ?


ENJ. Mesmin: Non n ap fini ak konsiltasyon yo avan paske gen desizyon se an ekip n ap pran yo. Men sa pa anpeche mwen gen ide pa m deja men fòk mwen w tann avi tout ekip la.

 

PCB: Koman relasyon ou ye ak ekip ou te konn apiye anvan ou pran gwo desizyon sa nan vi ou? 


ENJ. Mesmin: Mwen toujou gen bòn relasyon ak ekip mwen. E nap reflechi ansanm e mw gen anpil moun nan ekip la ki la kap banm konsèy e ki apiye  desizyon mwen an. Men  ou konnen gen ti Pwoblèm nan ekip la men mw gen pou mwen wè tout lidè yo e tout tèt de pon yo. E mwen menm mwen pa vle okenn kandida panse li se enmi mwen,  mwen  menm mwen pa gen kandida ki enmi m. Mwen panse si nou gen menm enterè ki se Pestèl  ak Ayiti mwen  pa kwè nou ka nan  goumen pou pòs. E mwen gen sipò anpil chèf nan ekip lan k ap  sipòte m ki te toujou ap pwone sa ak mwen. M ap mandec pou jenès la pozisyone yo. E mwen panse nou rive nan moman an pou nou menm jèn Ayisyen nan tout peyi a nou pozisyone nou. Peyi a se pou nou li ye se nou ki pou goumen pou li. Pa gen sakrifis ki twò  gran pou Ayiti. Mwen menm mwen deside mwen p ap pati kite peyim se la m ap rete m. Mwen gen entère goumen pou li.


PCB: Ou di ou gen apwi anpil  chèf, ki moun konsa?


ENJ. Mesmin: Alò lèm di apwi Chef se chef ekip mwen an mwen vle di. Moun ki konstitiye  ekip lan.


PCB: yon dènye mo


Enj. Mesmin : 


Pou m fini m ap  mande tout jèn, tout notab, tout moun ki kwè ki panse nouvel Ayiti a posib vin jwenn mwen nan batay saa paske mwen panse se ansanm ansanm n ap  jwenn chanjman Pestèl e Ayiti. Se vre nou menm Jèn Pestèl pran desizyon an jodia pou n patisipe nan chanjman peyi nou. Nan kèk  ane ankò, sa n ap  fè nan Pestèl epi  lòt Komin, lòt depatman ap tande sa e yo menm tou y ap  fè menm bagay la epi se konsa n ap  jwenn chanjman Ayiti an.Commentaires

  1. Bon travay nou apresye ide ou yo e nou prè pou nou ede rèv ou yo ateri pou komin lan👍

    RépondreSupprimer
  2. Borgata Hotel Casino & Spa - JTR Hub
    Located in 출장안마 Atlantic City, Borgata Hotel Casino & 토토 사이트 홍보 Spa offers the finest goyangfc in amenities and 토토 entertainment. It also provides a seasonal 1xbet korean outdoor swimming

    RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.