Accéder au contenu principal

Jean Claude Bernard mande padon pou tout pitit Pestel

Jean Claude Bernard  mande padon pou tout pitit Pestel   Pestel, jodi samdi premye janvye 2022 saa map salye w trè fò, men sa byen regrèt m paka di w bòn ane paske m pa ipokrit. M paka mande w kòman w ye paske m konnen pa gen anyen k ap mache pou ou. M konnen nofraj batiman "Amos Thomas" a te dekapitalize anpil nan ti machann ou yo san mw pa bezwen pale de gwo tranblemanntè 12dawout 2021 an kite fini avè w nèt. Men sa ki ban m fòs se paske m konnen ou se wozo ou mèt pliye men ou pap janm kase. Fòk mwen di ou sa: mwen panse avèk ou anpil, e m pote sipò pam janm kapab pa entèmedyè de yon òganizasyon nan komin nan ki rele "INIJANH". tout rèv mwen se ta toujou akonpanye w lè moman difisil yo men mwen poko prè pousa. Men gen espwa wi, paske n ap etidye nan pòtopwens.


Komin mwen, mwen ekri w lèt tou louvri sa a nan dat premye janvye 2022 saa pou m mande w silvouplè padone m paske m kontribye nan eta w ye jodi a, m ap mande w padon pou tout pitit ou an jeneral ki koz wap drive nan eta saa, tanpri padon pou sila a yo kite gen posibilite ki pou te retire w nan kras men ki pat janm vle fèsa, ou mèt padone tout demagòg ki t ap van n tèt yo kòm bon moun men an reyalite ki pat sa ditou, silvouplè padone nou, ou mèt padone diaspora yo. Petèt nou potko gen ase lespri pou n te konprann byennèt ou se byennèt nou tout, developman w se developman nou tout. M profite de gwo dat saa pou m mande w padone nou e pou n rekòmanse a zero paske m panse se nan padon nou ka jwenn sa anpil nan nou swete a. M ap profite mande w tou pou w fè pitit ou yo kite ipokrit, tanpri pale avè yo. Fè yo konnen soufrans ou jodi a pa repoze sèlman sou do yon sèl pitit ou, mete yo okouran ke gen pitit ou ki pa renmen w vre e ki ta toujou renmen wè w ap mal pase, silvouplè di yo ou gen nan nou ki teka ede w soti nan salte endirèkteman men kap tann se yo ki ala tèt, di yo gen nan nou ki te ka ede w jwenn kichòy men ki pito bloke w san n pa menm konn pouki rezon, m tap bliye di w pou yo di yo gen nan pitit ou ke y ap chouchoute, y ap fè elòj pou yo nan lide ke se yo menm ki se sèl sovè w e  kite ka retire w nan kras, Men lè nap gade posibilite moun sa yo te genyen e bilan yo tou nou wè ke se manti, di yo dyalòg dwe gen yon gwo enpòtans nan mitan nou.

 Komin mwen, nan dat enpòtan saa fè tout pitit ou yo konnen ke pitit sant vil ak pitit seksyon yo ke tout se pitit, di yo nenpòt nan yo ka reprezante w e pale pou ou depi yo gen konpetans pou sa, di yo vye politik sal pap mennen nou okenn kote ke fè van divizyon  vante byen fò nan mitan nou, di yo politik la se nan entèrè w li dwe fèt, raple yo lè yo di politik la se yon je enterè sapa vledi se enterè pèsonèl yo pou sa men pito se enterèw, di yo you n nan  meyè fason ou ka soti nan malpwopte se nan linyon. Yon linyon san fòs kote, san ipokrizi, san kou nan do, san jwèt anba tab. M gen anpil bagay m teka di w di yo wi, men nou teka paka janm fini ak lèt saa. 


Lakay yo toujou di bat men ankouraje Chen, m manke bliye mande w pou felisite pou mwen; Agronome Josué Bazil pou Agromart, Comptable Rémy Philippe pou sa satisfaction baber Shop ak dry clyning lan, gwoup prospéria pou matériaux de construction an, Sociologue James St Germain pou jan m l ap vann pestel atravè tèks li yo, Chanel Bernard pou jan lap vann Pestel sou rezo yo, Atis Young-jay pou jan lap fè pale de pestel nan domèn mizikal la tout òganizasyon de baz ki ede w pandan moman difisil yo, tout pitit ou petèt m ka bliye oubyen m pa konn non yo ki travay nan enterè w pandan ane ki pase yo. 


Depi n vle nou ka sèvi ak ane 2022 saa pou n rekòmanse.


BERNARD Jean Claudel Emmanuel (Dadèz)

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.