Accéder au contenu principal

Jean Wilkens Tarjette pote li kandida nan pwochen eleksyon yo pou yon lidèchip kolektif eklere, pou yon meyè reprezantasyon nan palman an

 

Jean Wilkens Tarjette pote li kandida nan pwochen eleksyon yo pou yon lidèchip kolektif eklere,  pou yon meyè reprezantasyon nan palman anPwochen eleksyon pou pòs depite Komin Pestèl, gentan gen plizyè figi k ap prepare tèren an. Youn ladan se Jean Wilkens Mondy Tarjette. Li anonse li vle fè ripti, se poutèt li asepte kandida. Nan antretyen, l ap di tout sa ki fè li genyen pwojè sa. PCB:Bonjou Tarjette, tout moun ap site non ou kòm yon potansyèl kandida pou pòs depite nan pwochen ekeksyon, rimè oubyen verite?


Mondy Tarjette: Aprè tout diskisyon e antant ant mwen e plizyè gwoup sosyal ki nan komin nan e eksteryè, mwen deside kandida pou pòs depite nan pwochèn eleksyon yo avèk objekti pou yon kontribisyon espesyal avèk yon lidèchip kolekti eklere, pou yon meyè reprezantasyon nan palman an.


PCB: Gen moun ki tande non an men ki pa konn pèsonaj la. Ou ka di yo kiyès ou ye pou piblik la?


MT: *Mwen se  Jean-wilkens* *Tarjette*. Anpil moun konnen sou  non *Mondy*. Mwen fèt nan lokalite Loran, 3èm seksyon komin Pestèl. Mwen  secpitit Ephesien Tarjette, yon notab ki pase prezantasayon nan komin nan. Depi mwen leve, mwen jwenn li se pwofesè  lekòl, predikatè aspirasyon pwotestant. Manman mwen se Yolande Auguste. Mwen grandi Derivo;  mwen fè etid primè mwen nan lekòl nasyonal Dèrivo a. Mwen kòmanse etid segondè mwen nan kolèj vizyon bomon.  Mwen kite l nan klas 9èm ane e aprè mwen fè rès etid segondè m nan kolèj franko ayisyen kafou.

 Mwen gen yon diplòm nan konptabilite jeneral, enfòmatik, kominikasyon sosyal,kominikasyon politik, animasyon sosyal. Anyen, mwen etidye tou Gestion des affaires. 


PCB: ou ka fè yon ti pale de pakou politik ou? 

 

Mwen leve nan yon fanmi ki abitye fè politik. 


Karyè politik mwen kòmanse an 2007 lè sa mwen te yon bra dwat ansyen senatè Doktè Louis Gérald Gilles jiska 2015. 


2009-2012, tout lè sa mwen te yon yon reprezantan pwovizwa fanmi lavalas nan Grandans. Nan eleksyon 2015 yo, mwen te manb kòtèj kandida pou pòs prezidan Moïse Jean Charles an mmm tan yonn nan reprezantan l nan depatman grandans. An 

2016, mwen te toujou yon reprezantan pou pati Pitit Desalin nan Grandans  patikilyèman nan komin Pestèl. Mwen te tou chèf kanpay kandida o sena ansyen jij estriksyon Mèt Jean Joubert Michel.

Pou kounye a la, mwen nan pati politik RDNP kòm kandida presanti.


PCB: Kisa ki pouse ou pran yon desizyon konsa?


MT:  Rèv mwen depi mwen te piti se pou mwen kontribiye nan aktivite sosyal peyi , pou mwen ede moun ki pi pa kapab yo; mwen rann kont mwayen pèsonèl mwen pap ka satifè yon majorite map chache yon koulwa poum fè revandikasyon popilasyon an pase a wo nivo .


 menm jan ak tout moun depi ane 2000,  map swiv  reprezantan nou yo nan palman an  mwen konplètman pa satisfè. Apre demand plizyè sitwayen nan komin ki ap chache yon meyè reprezantasyon,  mwen mete tèt ak yo poun diskite ak plis moun sou kesyon an. Finalman, anpil moun kwè  mwen secyonn nan jenn gason ki ka bay yon kou men. E konsyans patriyotik mwen ak devwa sitwayen m fè m obligasyon pou m mete men ak popilasyon an pou nou  jwenn yon altènativ ki ka chanje figi lakay nou .


PCB: Eske ou ka pataje ak popilasyon an  vizyon ou genyen pou kominote a?


MT: Vizyon m yo anpil Pestèl se  yonn nan komin ki gen plis pwoblèm; li tèlman gen pwoblèm menm jan ak yon kay w ap  chache materyo pou konstwi.Sèl  diferans ki genyen,  mwen konsidere moun ki gen volonte yo kòm baz pou detere pestel kote l  ye a.


Mwen gen anpil pwen m te ka touche. Pestèl pa gen dlo,Pestèl pa wout. Jiskaprezan, gen moun ki pa gen kote pou yo fè bezwen yo.Lè lekòl ouvri, popilasyon an pa konn ki sen pou yo rele, popilasyon an lage san defans yo pa gen moun pou pale pou yo. Nou bezwen lekòl pwofesyonèl pou jèn yo. kesyon sante a menm se 2 men nan tèt; lopital Pestèl la pa reponn ak bezwen sante moun. Ti granmoun yo ak andikape yo pa jwenn asistans Leta a c yon komin ki vilnerab.


Gen yon dechiri nan politik Pestèl la, nou bezwen moun ki gen kapasite,volonte,ak lidèship pou rekonsilye moun yo, pou m site saa yo sèlman. 


PCB: Ou dim gen yon plan pou Pestèl ak yon vizyon, kisa ou pral bay priyorite lè nou konnen pwoblem Komin la anpil?


MT: Antanke yon fiti depite pou komin nan,  mwen pa ta dwe prepare yon fèy de wout ki pa diferan de asèk,kasèk ak majistra yo paske c pa tout sa mwen vle fè k ap  nan atribisyon m paske wòl yon palmantè se fè lwa ak kontwole egzekitif la.

 

Mwen gen 5 grand preokipasyon ki vrèman  ijan e kap gen priyorite nan Manda m la. 

 


1- pou leta  fè wout kafou zaboka a pou rive nan sant vil avèk asfalt 

2-fè rantre wout nan klè pou rive paviyon an, wout gojèt tozya,wout rantre leskav la,

Tout zòn yo gen pwoblèm wout men se  ansanm n ap  defini priyorite yo.

3- lekòl  pwofesyonèl pou jèn yo.

 4- wè tout timoun ale lekòl.

5- akonpayman pou moun kap travay tè yo.

 

6- dlo 


7- Pestel bezwen yon lopital modèn byen ekipe ak pèsonè kalifye pou bay popilasyon an swen sante.

8:fè soti nan jounal monitè lwa pou Duchity komin .


 9- akonpayman pou gran moun yo,vèv ki pa ka travay ak andikape yo, elatriye.

  

PCB: Yon dènye mo?


MT: Mwen mande popilasyon an pasyante, pa dekouraje,met men,met tèt ansanm jenès la ap travay pou bay Pestèl yon lòt imaj.

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.