Accéder au contenu principal

Majistra Marie Elène Lesperance lave men li nan zafè kòb leve fon ki te fèt apre tranbleman tè 14 dawou a


Majistra Marie Elène Lesperance lave men li nan zafè kòb leve fon ki te fèt apre tranbleman tè 14 dawou a


Kesyon distribisyon èd yo, Pwoblèm fatra, doub ki genyen sou zafè lajan li te ranmase apre  kèk jou tranbleman tè 14 dawou a se kèk lide fò tibat bouch nou te fè majistra a. Nou envite nou li li. Antretyen nou pral swiv la reyalize sou demand majistra a. Se pa nou ki te mande l pou nou fè sa.   


PCB: Bonswa majistra, nou pratikman 6 mwa after tranbleman tè a ki kite fou anmè pou Komin lan; eske nou ka pale de pwogrè nan fason èd yo rive?  


MEL: N ap salye tout moun; nou swete kouraj a tout pitit Pestèl k ap soufri plis depi after 14 out 2021 .Kesyon èd yo, nou ka pale de soulajman pou kèk fanmi men pa gen pwogrè paske yo pa reponn totalman a vrè bezwen viktim yo.      


PCB: Kisa ki te pwomèt ki pa janm rive?


MEL: Anpil bagay.Lis la pa kout.Depi apre pasaj Minis anviwonman an pa gen anyen ki di. Yo te pwomèt rapid ap gen entèvansyon k ap fèt pou amelyore kondisyon lavi moun yo, nou pa wè anyen vrèman.   


PCB: E bò kote ONG yo?


MEL: Anpil nan yo fè yon diferans, ONG yo pa la pou chanje lavi moun yo jan anpil moun panse sa. Yo la pou konplete aksyon Leta, domaj Leta  santral bliye komin Pestèl ...Nenpòt jan sa ye se kèk ONG k ap  ede kèk fanmi piti kou l ye. Genyen ki vle ede nan konstwi sitèn, n ap  tann ,men nou toujou prezante yo priyorite nou pou komin nan.


Gen anpil kritik pou kesyon fatra a ki konn pa ranmase, ou gen eksplikasyon?


MEL: Nou toujou swete Pestèl pwòp,nou swete apati jodia tout sitwayen ede nan kesyon pwòpte a. Lè  yon moun fè anpil mwa li pa touche lap dekouraje yon lè kanmèm. Nou swete tout pitit Pestèl mete men pou pwòpte vil la. Anplwaye  vwari yo gen anpil mwa san touche se sa ki koz.Anpil jèn konn vle ede gen yon gwoup moun ki toujou ap dekouraje yo.


PCB: ki reyaksyon nou ki sou enfo k ap sikile ki fè kwè nou gen lajan leve fon nan men nou? 


MEL: Nou tande sa tou,se youn nan rezon ki fè nou envite kèlkeswa sitwayen an pase nan Meri a poze kesyon,sispann voye monte.Apre tranbleman tè a anpil moun te mobilize vrèman,nou ka site sou dwèt kèk moun ki fè yon jès ak Meri a nan kantite depans nou tap fè pou ede kèk fanmi.Kèk moun ki ede nou yo gen non yo nan kaye nou.Nou okouran Messye  Jhonny Fignolé t ap  òganize yon leve de fon se kòb sa a yo te achte dlo voye vini nan bato pou kominote a,Retwouvay  swete fè yon pwojè dirab, aprè nou pa vrèman konnen kisa ki fèt ak kòb ki t ap ranmase sou non komin nan...


PCB: Pou lot yo, nou inyore yo? 


MEL: Nou pa ka di sa paske nou pa konnen detay yo. Sèlman li ta enpòtan pou moun yo bay kominote a detay oubyen mete yon ti rapò disponib pou tout moun ka wè klè kisa yo fè,oubyen kisa y ap  gen pou fè ,si toutfwa yo te ranmase yon dola sou non komin nan.Menm jan nou fèl nan Meri a,nou mete tout sa nou jwenn sou papye pou nenpòt moun ki vle verifye pase pou yo wè.


PCB: An pasan, ki lekti nou de pwojè reyalitasyon sistèm adiksyon dlo potab la?


MEL:, Pwoblèm dlo rete premye pwoblèm nan komin nan.Kòm responsab  nou swete komin nan gen dlo paske dlo se lavi.Nan tout seksyon yo se tèt chaje pou dlo depi lontan. Apre 14 dawou 2021 a sa pi grav; menm jan anpil moun konstatel se pa yon bagay serye kap fèt kap fèt vre pou rezoud pwoblèm sa a.Nou gen pou nou chita ak responsab DINEPA yo. Se yon ijans travay la ap dewoule mal. Pa lontan nap bay plis detay sou sa, gen anpil dout sou travay la. 


PCB:, Nou  konnen lameri sot pase 18 mwa san yon goud, ki avanse ki fet pou nou ?


MEL: Anyen ditou. Nou depann de MICT,anpil lòt Meri gen menm pwoblèm sa ; diferans lan gen komin ki gen lòt mwayen pou rantre kòb. Sa kapab ede yo devlope.


PCB: Nou  konnen relasyon ak youn nan majistra yo p ap fin kòdyòm, kòman sa ye ?


MEL: Mwen pa gen pwoblèm ak youn nan lòt majistra yo pèsonèlman; mwen sèlman kwè nan prensip.Mwen toujou vle pou yo vin travay patisipe nan rankont enpòtan yo nan Meri a.


PCB: Ou anonse yon rankont enpotan pou lendi, poukisa ekspreseman rankont sa?


MEL:, Se yon rankont pou kontab la,ak lòt majistra yo ta dwe la epi kèk sitwayen ki vle Pestèl ta  avanse ta dwe la pou eklèsi kèk bagay ke yo souvan ap pale nan lari a ki pa vrè ditou.Pale sou kesyon pwopte nan komin nan yon fason espesyal sant vil la.Epi prezante travay nou swete fè pandan ane 2022 a.


PCB: Ki kote nou jwenn kòb pou Nou fonksyone pandan fèt fen lane a?


MEL:, Mwen pèsonèlman se youn nan rezon ki fè anpil moun kapab panse Leta banm yon mwayen,mwen toujou ap chèche mwayen pou m patisipe kòm sitwayen itil. Avan   mwen te majistra mwen te toujou renmen lakay mwen. Gen kèk moun ki kwè nan travay m ap fè a ki toujou ankouraje m. Fen  ane 2021 nou pat gen yon goud. 2022 nou pat genyen tou,mwen kòm responsab mwen aranje m pou m patisipe nan kèk aktivite. Lè gen moun k ap  ede nou fè pwòpte nenpòt jan sa ye mwen ede jan mwen kapab...Map pwofite di tout moun ki kwè nan travay m ap fè a mèsi.Se solidarite ki kapab ede nou. 


PCB: E pou dèt nou fè apre tranble tè a,  ki sa nou konte fè pou nou peye yo?


MEL: Sa a se yon gwo pwoblèm. N ap reflechi pou n jwenn yon solisyon pa lontan. Mwen kòm responsab mwen te gen anpil demand aprè 14 dawou  2021 sitou pou dlo. Gen anpil moun ki te wè y ap  jwenn yon kès dlo yo pat konnen sakrifis ki te fèt pou jwenn li,anpil moun joure tou,genyen ki panse se leta ki te voye dlo pou yo,pifò se kèk moun ki te ba nou kredi.Gen anpil planifikasyon kap fèt pou dèt yo ta diminye.


PCB: E si nou fè yon apèl  nan sans sa?


MEL: Apèl n ap fè a. Se pou tout pitit Pestèl pran konsyans de Leta yo jodia, batay pou chanje komin nan. Jodia mwen la a kòm respons, demen m ka pa la. Se mete men ak Meri a. Gen anpil bagay nou kapab fè san èd Leta santral. Nou dwe mete enterè pèsonèl nou sou kote, sispann detui moun kap avanse pou nou ka parèt bon moun. Apèl m ap fè a di tout pitit Pestèl Meri ouvri pou tout moun. Ede jan nou kapab, diaspora, òganizasyon yo, mete men nou paske nou an reta. Nou dwe fè solidarite.Apèl mwen jodia se di nou: fè sa nou kapab, Pestèl bezwen nou.Pase nan Meri a, rele sou 3179 2748, 49094136 ... bay konsèy pa w .Nou all konsene!     


Antretyen reyalize sou demand majistra a 

Commentaires

 1. Menm kreyòl nou paka ekri byen

  RépondreSupprimer
  Réponses
  1. Se touch ki chanje kèk mo. Se yon pwogramasyon angle ki sou tlf mwen. Mèsi antouka.

   Supprimer

 2. Kreyòl se yon lang tankou tout lang, li enpòtan pou moun kap ekri l yo, veye sou fason yap ekri l. Di "menm kreyòl la", se yon diskriminasyon pou lang lan.

  RépondreSupprimer
 3. Érè ka fèt nan nenpòt lang yo ka pa prété atansyon ak sa men sispann poté kritik avan félisitasyon.
  Poukisa ou pa di bravo o mwen li fèw konnen sa kap pasé aprè wa mandé li pou li fè lekti sa li ékri yo avan li pibliyé yo

  RépondreSupprimer

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.