Accéder au contenu principal

Mèt Bob (Roldy Gilles) ap prezante nou modèl moun Dr Sénèque Philipe te ye


Mèt Bob (Roldy Gilles) ap prezante nou modèl moun Dr Sénèque Philipe te ye 
Bonswa mèt Bob, di kòman ou santi lè ou pran nouvèl Dr Son, zanmi ou, fanmi ou, kite nou ?


Roldy Gilles: Se you seri  emosyon ke pèsòn pa ka kontwole. Men nou gen fòs ke ekzanp li kite pou n kontinye renmen Pestèl ke tèt nou.


PCB: Mwen konnen Dr Sénèque ak ou gen yon lon pase an Komen. Pale nou de tout sa nou te viv pandan anfans nou ?


Roldy : Sonn leve jibile , nan pi,m leve devan legliz .Men relasyon  familyal nou te kreye you relasyon zanmitay tankou nou te rete nan menm kay. Lekòl jeremi, toujou  pami premye  yo,chanpyon foubòl  Frère Paulin .Nou te toujou ap swiv tras  pestelwa modèl sa a. E nou toujou sou tras paske ansanm nou te toujou pataje  you amou  San limit pou peyi nou.nan lis jenerasyon sa a , nou ka site Carly Alcégaire, Tatay, Hérold, Claude, Gardy ak Gérald Fignolé, Gardy LUstin pou nou site kèk e te gen lòt.


PCB: Son se te yon moun ki briye Jérémie lekol. Pale yon tikras de sa?


Roldy: Clary, jojo, Carly ,Evald  , Michel Gilles, MAX PHILIPPE , RODRIGUE janvier , Bob , SONN , se te pi gwo glwa ak fyète  Pestel nan Jérémie.


PCB: Ou menm ki konnen Son byen, pale nou yon titras de misye ?


Roldy: Li te you imanis ki pat janm estremis tankou m.Li te konn al jwenn mizè à kelkeswa nan kan l te ye. Li pat janm radikal depase mezi, sòf  kèk esepsyon. Richès nan mitan lamizè pat    objektif  li . Pou li lopital piblik la pa dwe afè kèk piyajè.Ti kòb pa l te konn peye medikaman ki ta dwe gratis anba tab la koripsyon. 


PCB: Tankou ou menm ak li, nou tou de fè etid aletranje epi nou tou de tounen vin viv Pestèl. Ki ka essplike tout lanmou sa pou Pestèl?


Roldy: Renmen moso tè  wouj sa ki fè n grandi , ki ba n entèlijan e ki fè larepiblik respekte n se premye  devwa  tout pestelwa .richès  se tyans  devan omaj sa pou peyi n Pestel.yo di moun pa konn pwofèt  nan peyi yo , pou Pestel se tyans.Renmen Pestel, Pestel renmen w, paske Pestel sakre ,se konsa nou te konn kòmante nan bon moman nou.


PCB: Anpil moun konsidere nou kòm sakrifye?


Roldy: Oumenm tou, Manno, mèt clotaire e anpil lòt te gen lòt altènativ posib.M sonje  you prèch pè Legarèk  ki make vi m. Li te di San sakrifis  grenn  mayi a  pa tap gen mayi pou tout moun sou latè  manje. 


Nou jis fè devwa  n. Se moun ki konte ,se pa valè lajan you moun genyen.Nou tout se pòv nan Pestel , se solidarite  n ki pou ede n viv malgre tou, kòm Sonn te konn di.


PCB: Ou prezante Dr Son kòm yon moun ki pa janm radikal depase. Yo souvan di se sa ki fè misye parèt kòm moun ki fè plis inamite nan Komin lan. Se pwentvi pa ou ?


Roldy: Wi. Se ra pou misye  ale lwen nan nivo nou plizyè .Men l konn fache dèfwa san pèsòn  pa konn pouki , nou tout se moun , menm Sonn ka fache paske li te you moun kou nou tout.


PCB: Prezante nou Dr Son foutbolè a?


Roldy: Nan foubòl , se te menm enèji  a: " la rage de vaincre pour l'honneur de Pestel". Lè Sonn , jenerasyon olympya , Junior , Tigers la ap jwe kont nenpòt  ekip la se Ayiti kont Bonaparte, Vietam kont enperyalis  oksidantal yo. Se meyè elye goch Pestel pou tou tan, youn nan meyè  jwè Ayiti tap genyen si peyi a pat gentan depafini.


PCB: Kisa ou pi apresye kay Dr Sénèque kòm kouzen ou ?


Roldy: Kòm kouzen M, si l pat tounen " " "pour dire la vérité de notre chère Pestel" , m tap tounen kanmèm , men  nan you oseyan enkonpreyansyon.se li k te k te prepare  tèren  retou a , sinon Pestel tap you jungle.


PCB: Yon dènye mo


Se premye moun Pestel ki fè inanimite  konsa , E premye lemonn respekte  ni nan vi l , ni nan lanmò l.antèman l pap gen parèy  ak moun nan Pestel, ni avan , ni apre. Ou pap janm mouri Sonn nan kè chak imen kap tande yo pale de ou. Bon travèse kouzen.


E mesi kouzen James pou opòtinite  sa a.

Commentaires

Enregistrer un commentaire

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.