Accéder au contenu principal

Kritik Doktè Jerry Gilles sou kèk tablo ki gen imaj seremoni Bwa Kayiman

 Kritik Doktè Jerry Gilles sou kèk tablo ki gen imaj seremoni Bwa Kayiman An  nou gad defo plizyè tablo popilè sou Bwa Kayiman

Chapo ba pou yon pil atis ki fè tablo pou ede n sonje Bwa Kayiman, men li lè, li tan pou tablo sa yo fèt korèk.

Mòd tablo nou dwe rejte yo, se tablo ki chita sou tèks Winsò Bèlgad ekri nan liv lekòl Ayiti li te pibliye pou Frè Enstriksyon Kretyen. Pi devan, Dantès Bèlgad ajoute sou deskripsyon Winsò a. Kòm Dantès Bèlgad te konn pran plezi di li deteste Vodou, misye pwofite prezante reyinyon Bwa Kayiman yo an woywoy epi misye konsantre sou yon kochon kòmkwa se manje ki te sèvi a ki te pi enpòtan pase tout aktivite Revolisyonè reyinyon an.  Se nan optik tèt an ba sa a anpil atis leve penso yo pou yo repwodui sèn Frè Enstriksyon Kretyen yo dekri a.

An reyalite, Bwa Kayiman te yon seri reyinyon ki fèt chak dimanch pou prepare yon Revolisyon. Reyinyon yo te fèt lè dimanch paske jou sa a se te sèl jou konje pou moun ki t ap travay kòm esklav. Ata jou konje sa a se te yon viktwa resan Eritye Ginen sou teritwa a te vin genyen gras a demach pè Jesuit yo. Annapre, leta flank pè sa yo deyò. Li mete yo ann egzil. 

Gen bon jan dokiman sou dènye reyinyon planifikasyon 14 Dawou a paske apre reyinyon sa a leta te arete plizyè patisipan. Arestasyon sa yo, fè lòt lidè yo prese kòmanse Revolisyon an nan 22 dawou angiz 25 dawou, dat yo te prevwa a.

Nan nuit dimanch 21 dawou a, lavèy Revolisyon an, gen nan Revolisyonè yo ki fè yon sèvis. Suivan defo Frè Enstriksyon Kretyen, se abitid anpil atis pou yon prezante patisipan yo kòm moun tèt cho k ap fè reklam lanmò yo. Yo montre yo ak manchèt nan men yo, nan yon seremoni k ap fèt nan nuit, kòmsi moun nwa te gen dwa sikile ak manchèt apre lè travay.  Nan epòk esklavaj la, sa te ilegal pou moun nwa sikile ak zam.  

Kounye a atò, se pou n ta kwè moun te mache ak zam pandan menm yon semèn anvan Revolisyon an demare. Met sou sa, se abitid tablo yo pou yo montre moun nan reyinyon Bwa Kayiman  abiye an ranyon. Anwetan kèlke atelye ki te ka la, manm òganizatè yo se te kòmandan yo ak chofè charyo yo e kwak moun sa yo t ap travay kòm esklav tou, men yo te gen abiman pou distenge wòl sosyal yo. 

Nan dènye reyinyon 14 dawou a, se kòmandan yo ak chofè charyo yo ki te la. Se yo ki te plis konn gen pas soti. Testaman prizonye yo di klè se moun privileje sa yo ki te nan dènye reyinyon an e se pami yo arestasyon yo te fèt.

Mal, kou tablo yo mal, men fòk nou remèsye atis yo tou paske yo ede n rekonèt pou n gen Ansyen yo larekonesans pou kouraj yo nan rache libète, lonje ba nou. Manman defo move tablo sa yo se ke yo anpeche n apresye yon moman  solanèl kote moun ap prepare pou yon lagè kote yo deja prevwa pwòp lanmò yo. Se te yon moman kote moun ap salye lòt petèt pou yon dènye fwa. Patisipan yo te tèlman byen konn sa, yo vote ranplase pou si tout fwa Boukmann mouri. 

Avrèdi, lefèt yo te deja konnen yo la pou mouri, se te tout rezon Sèvis Lwa a. Nanpwen okenn moman ki ta ka pi solanèl pase sa. Tanpri an n pa pran nan pyèj Frè Enstriksyon Kretyen pou n prezante sa an woywoy!

Commentaires

Posts les plus consultés de ce blog

Vidéo: Pestel: une espèce étrange découverte

 La population de Pestel a découvert, ce 7  mars, dans le fond une espèce d’animal qui leur paraît étrange. Il s’agit d’une espèce rare voire endémique. Selon une source contactée, elle serait atterrie dans la rade en suivant la trajectoire d’un voilier.  Voir vidéo 

Un jeune pressenti comme candidat à la députation

Un nouveau candidat à la députation en lice  Cette semaine, à la surprise générale, un nouveau visage fait soudainement son irruption sur la scène politique et s’apprête à se lancer officiellement dans les prochaines compétitions électorales.   Le jeune entrepreneur et ingénieur Francky Mesmin se dit prêt à se présenter candidat à la députation dans la prochaine compétition électorale pour la circonscription de Pestel.    Le jeune candidat multiplie déjà ses contacts et ses relations sur le terrain afin de rassembler le plus de gens autour de sa candidature.  Francky se dit engagé pour rehausser l’éclat de la commune. 

Décès du Dr Sénèque Philippe

Décès du Dr Sénèque Philippe  Le directeur médical du centre de santé de Pestel, Dr Sénèque Philippe, est décédé ce mercredi 23 mars, des suites d’un cancer. La nouvelle du décès du médecin a été confirmée par ses proches.  Pestel connexion blog présente ses condoléances aux familles Philippe et Belance.